Zoom inn på stjernetåkene NGC 2014 og NGC 2020
Zoom inn på fødselen av en monsterstjerne
En titt på støv nær Orions belte (panorering)