Deadline

Крайният срок за предаване на проектите е петък, 29 февруари 2008, в 17:00ч централно европейско време (18:00ч българско време). Това се отнася както до проектите, изпратени по електронен път, така и до тези, изпратени по пощата (важи датата на пощенското клеймо)