Współpraca z ESO

Współpraca naukowa

ESO ma szeroką ofertę dla praktykantów (młodzi astronomowie ze stopniem doktora) oraz doktorantów i studentów, odgrywając w ten sposób rolę w mobilności naukowców europejskich. Czasami ESO przyjmuje także praktykantów finansowanych z zewnętrznych środków (np. Marie-Curie). Młodzi, a także bardziej doświadczeni naukowcy z krajów członkowskich i z innych krajów pracują okresowo (od kilku dni do kilku miesięcy) jako wizytujący naukowcy w placówkach ESO. Dodatkowo ESO utrzymuje bogaty program międzynarodowych konferencji na najnowsze tematy badań naukowych i technologicznych oraz dostarcza wsparcia logistycznego międzynarodowemu czasopismu "Astronomy & Astrophysics".

Współpraca z przemysłem

Aby dostarczać użytkownikom coraz lepsze teleskopy astronomiczne i instrumenty, ESO blisko współpracuje z dużą liczbą europejskich firm z przemysłu nowoczesnych technologii. Europejski przemysł odgrywa główną rolę w realizacji projektów ESO. Bez aktywnego i entuzjastycznego udziału partnerów komercyjnych ze wszystkich krajów członkowskich i z Chile, wiele projektów nie byłoby możliwych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 'Związki z przemysłem'.

ESO i Unia Europejska

ESO jest wiodącą w Europie organizacją w dziedzinie naziemnej astronomii. Od czasu swojego ustanowienia w 1962 r. stało się głównym centrum rozwojowym i operatorem największych projektów infrastruktury badawczej w astronomii, ale także, zgodnie z konwencją, odgrywa dużą rolę w pielęgnowaniu i organizowaniu europejskiej kooperacji w astronomii. ESO jest więc dobrze przygotowane do wykonywania istotnego wkładu w kierunku utworzenia Europejskiego Obszaru Badań (European Research Area), inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu poszerzanie europejskich badań i rozwoju naukowo-technicznego, a także wsparcia dla europejskich wysiłków w realizacji celów tzw. strategii lizbońskiej. Związki ESO z Unią Europejską obejmują:

Podczas gdy część działań jest związana z badaniami i rozwojem naukowo-technicznym i często połączona z konkretnymi projektami ESO, inne działania dotyczą popularyzacji i edukacji. ESO jest także uczestnikiem trwającej dyskusji o polityce naukowej, na poziomie europejskim, dotyczącej przyszłego rozwoju Europejskiego Obszaru Badań.

Współpraca międzynarodowa

ESO ma od 2008 roku pozycję obserwatora w Komitecie ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (UNCOPUOS). Jest jedynym obserwatorium naziemnym będącym częścią grupy roboczej zajmującej się potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi z tzw. obiektami bliskimi Ziemi (Near-Earth Objects - NEOs). W związku z tym ma ważną misję akceptowania odpowiednich projektów dotyczących obserwowania tych potencjalnie groźnych obiektów, których badania wymagają użycia dużych teleskopów.