Ogłoszenie

Program ESO E-ELT potwierdzony

Dodatkowy wkład przybliża realizację gigantycznego teleskopu

4 grudnia 2012

Podczas 126. spotkania organu zarządzającego ESO – Rady, które odbyło się w tym tygodniu w siedzibie ESO w Garching w Niemczech, rozpoczęcie programu Ogromnie Wielkiego Teleskopu Europejskiego (E-ELT - European Extremely Large Telescope) otrzymało pełną aprobatę. Uzyskano potwierdzenie trzech głosów oddanych wcześniej ad referendum (co oznaczało, że oddane glosy wymagały potwierdzenia władz danych Krajów Członkowskich) oraz jeden dodatkowy głos „za” od przedstawiciela Kraju Członkowskiego ESO

Do akceptacji rozpoczęcia programu E-ELT potrzeba głosów dwóch trzecich Krajów Członkowskich (co najmniej dziesięciu) popierających uchwałę dotyczącą aprobaty dla E-ELT i jego pierwszego zestawu instrumentów. Podczas poprzedniego spotkania Rady ESO w czerwcu 2012 r. dziesięć Krajów Członkowskich (Austria, Czechy, Niemcy, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Belgia, Finlandia, Włochy i Wielka Brytania) głosowało za uchwałą. Jednak ostatnie cztery Kraj Członkowskie oddały głosy ad referendum. Spośród głosów ad referendum Belgia potwierdziła swój głos w październiku 2012 r. (ann12074), a napotkaniu Rady w tym tygodniu uczyniły to także Finlandia i Włochy. Dodatkowo Francja także teraz głosowała za uchwałą. Potwierdzenie głosu ad referendum od Wielkiej Brytanii jest w toku.

Stan po dzisiejszym spotkaniu to dziesięć potwierdzonych głosów, co oznacza, że program ESO E-ELT jest teraz w pełni zaakceptowany. Całkowite fundusze zadeklarowane dla projektu E-ELT wynoszą 615 milionów euro, co stanowi prawie 60% całkowitych kosztów teleskopu. Budowa E-ELT rozpocznie się po uzyskaniu 90% środków. Większość pozostałych funduszy jest spodziewana gdy brazylijski parlament ratyfikuje umowę akcesyjną.

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann12096

Zdjęcia

The European Extremely Large Telescope
The European Extremely Large Telescope
Po angielsku
The ESO Council Meeting on 4 December 2012
The ESO Council Meeting on 4 December 2012
Po angielsku