Ogłoszenie

Ogłoszono laureatkę nagrody European Astronomy Journalism Prize 2014

2 lutego 2015

Nagrodę European Astronomy Journalism Prize 2014 zdobyła Louise Mayor. Nagroda obejmuje wycieczkę do Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) w północnym Chile — najnowocześniejszego teleskopu do badania promieniowania od jednych z najchłodniejszych obiektów we Wszechświecie. Zwycięski artykuł opisuje problem bezpośredniego wykrycia fal grawitacyjnych za pomocą techniki obejmującej badanie pulsarów radioteleskopami.

Artykuł pt. „Hunting Gravitational Waves Using Pulsars” (ang. „Polowanie na fale grawitacyjne przy pomocy pulsarów”), został opublikowany w październiku 2014 r. w „Physics World”, czasopiśmie dla członków Instytutu Fizyki. Był także promowany za pomocą krótkiego klipu.

Jako redactor Physics World, Louise Mayor pomaga fizykom i dziennikarzom naukowym w opowiadaniu ich historii na temat różnych obszarów najnowszych badań. Przed przyjściem do zespołu Physics World w 2010 r., Louise obroniła na University of Nottingham doktorat dotyczący ogniw słonecznych czułych na barwniki.

„Jestem bardzo zachwycona wygraniem nagrody. Mój artykuł dotyczył wysiłków na rzecz wykrycia fal grawitacyjnych za pomocą radioteleskopów obserwujących odległe pulsary. Po raz pierwszy usłyszałam o tej metodzie rok temu i byłam tak zaciekawiona, że czułam się zmuszona poznać temat głębiej odwiedzając Jodrell Bank Observatory i dzieląc się historią z innymi. Nie mogę doczekać się wizyty w ALMA i wpatrywania się w nocne niebo z liczbą gwiazd większą niż kiedykolwiek widziałam, doświadczyć efektów dużej wysokości nad poziomem morza i dowiedzieć się na jakie kosmiczne pytania próbują odpowiedzieć naukowcy” zadeklarowała Louise po otrzymaniu wiadomości o nagrodzie.

Skład jury obejmował przedstawicieli Europejskiego Obserwatorium Południowego, Science and Technology Facilities Council, Royal Astronomical Society oraz Association of British Science Writers. Oceniano zgłoszenia od wpisów na blogach po wiadomości telewizyjne. Szczególną uwagę jury zwróciło na siebie jeszcze dwóch autorów: Colin Stuart, dziennikarz naukowe – freelancer oraz Emilie Martin, redaktor działu w Ciel & Espace.

Tekst Colina pt. “Life in the Solar System” ukazał się jako artykuł 30. numeru czasopisma  „All About Space”. Z kolei artykuł Emilie, “India Bets on its Astronomers”, został napisany krótko po starcie czasopisma First Light. Chociaż jury stwierdziło, że temat nie kwalifikuje się do nagrody, bowiem dotyczy astronomii hinduskiej, to doceniło jakość dziennikarską.

Już od trzech lat European Astronomy Journalism Prize stanowi nagrodę dla najlepszych wśród profesjonalnych dziennikarzy, a także wśród studentów astronomii i dziennikarstwa. Nagroda jest przyznawana przez ESO oraz Science and Technology Facilities Council (STFC), we współpracy z Royal Astronomical Society oraz Association of British Science Writers.

Więcej informacji

ESO

ESO jest wiodącą międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie i najbardziej produktywnym obserwatorium astronomicznym na świecie. Wspiera je 16 krajów: Austria, Belgia, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. ESO prowadzi ambitne programy dotyczące projektowania, konstrukcji i użytkowania silnych naziemnych instrumentów obserwacyjnych, pozwalając astronomom na dokonywanie znaczących odkryć naukowych. ESO odgrywa wiodącą rolę w promowaniu i organizowaniu współpracy w badaniach astronomicznych. ESO zarządza trzema unikalnymi, światowej klasy obserwatoriami w Chile: La Silla, Paranal i Chajnantor. W Paranal ESO posiada teleskop VLT (Very Large Telescope - Bardzo Duży Teleskop), najbardziej zaawansowane na świecie astronomiczne obserwatorium w świetle widzialnym oraz dwa teleskopy do przeglądów. VISTA pracuje w podczerwieni i jest największym na świecie instrumentem do przeglądów nieba, natomiast VLT Survey Telescope to największy teleskop dedykowany przeglądom nieba wyłącznie w zakresie widzialnym. ESO jest ważnym partnerem ALMA, największego istniejącego projektu astronomicznego. Z kolei na Cerro Armazones, niedaleko Paranal, ESO buduje 39-metrowy teleskop E-ELT (European Extremely Large Telescope - Ekstremalnie Wielki Teleskop Europejski), który stanie się “największym okiem świata na niebo”.

 

STFC

Science and Technology Facilities Council utrzymuje WIelką Brytanię w czołówce międzynarodowych badań naukowych i stawia czoła najbardziej znaczącym wyzwaniom czekającym społeczeństwo, taki jak zaspokojenie potrzeb energetycznych w przyszłości, monitorowanie i zrozumienie zmian klimatu oraz globalne bezpieczeństwo.

Rada posiada szerokie portfolio naukowe i współpracuje ze społecznościami akademickimi i przemysłowymi, aby dzielić się doświadczeniem w technologiach fizyki materiałów, technologiach kosmicznych i naziemnej astronomii, laserach, mikroelektronice, wytwarzaniu materiałów do czipów krzemow, fizyce cząstek elementarnych i atomowej, produkcji alternatywnej energii, komunikacji radiowej i radarach.

STFC zarządza lub utrzymuje światowej klasy urządzenia eksperymentalne, w tym:

  • w Wielkiej Brytanii: impulskowe źródło neutronów ISIS, Central Laser Facility, Low-Frequency Array for radio astronomy (LOFAR). STFC jest także większościowym udziałowcem w Diamond Light Source Ltd.
  • poza krajem; teleskopy na La Palma i na Hawajach.

Umożliwia brytyjskim naukowcom dostęp do czołowych międzynarodowych urządzeń badawczych poprzez finansowanie członkostwa w międzynarodowych organizacjach, w tym w European Laboratory for Particle Physics (CERN), Institut Laue Langevin (ILL), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) oraz w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO).

STFC posiada także szeroki program popularyzacji nauki. Używa wiodących na świecie badań naukowych do inspirowania szkół i obywateli kwestiami znaczenia badań naukowych i korzyści jakich z nich osiąga społeczeństwo.

STFC jest jedną z siedmiu organizacji finansowanych ze środków publicznych. Jest niezależnym, pozadepartamentowym ciałem Department for Business, Innovation and Skills (BIS).

Śledź STFC na Twitterze @STFC_Matters

Royal Astronomical Society

Założone w 1820 roku Royal Astronomical Society (RAS: www.ras.org.uk) promuje badania astronomiczny, nauki planetarne, geofizykę i inne blisko związane dziedziny nauki. RAS organizuje spotkania naukowe, wydaje czasopisma z międzynarodowymi wynikami badań, nagradza wybitne osiągnięcia medalami i nagrodami, utrzymuje bogatą bibliotekę, w spiera edukację poprzez granty i inicjatywy popularyzatorskie oraz reprezentuje Wielką Brytanię w kraju i zagranicą. Jego 3500 członków, z czego jedna trzecia spoza Wielkiej Brytanii, to naukowcy z uniwersytetów, obserwatoriów i laboratoriów, a także historycy astronomii inne osoby.

Association of British Science Writers

Istniejące od 1947 roku Association of British Science Writers (ABSW, http://www.absw.org.uk/) jest organizacją zawodową dla dziennikarzy naukowych w Wielkiej Brytanii. Jego 800 członków pisze wszystko od aktualnych wiadomości  po książki i scenariusze programów telewizyjnych. Przyznaje brytyjską nagrodę dla dziennikarzy naukowych, organizuje UK Conference of Science Journalists oraz pomaga początkującym w tym zawodzie w rozwoju ich umiejętności. Jest wiodącym członkiem World Federation of Science Journalists i angażuje się w promowanie dziennikarstwa naukowego na całym świecie.

Linki

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann15007

Zdjęcia

Louise Mayor wins the 2014 European Astronomy Journalism Prize
Louise Mayor wins the 2014 European Astronomy Journalism Prize
Po angielsku