Ogłoszenie

Science in School nr 42 jest dostępny

11 grudnia 2017

Najnowszy numer magazynu Science in School jest już dostępny online i w wersji drukowanej. To europejskie czasopismo dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych prezentuje najnowsze informacje o czołowych badaniach naukowych, zawiera materiały do nauczania, opisuje projekty związane z edukacją. zamieszcza inspirujące wywiady z naukowcami i nauczycielami, recenzje książek i innych źródeł informacji oraz wiele innych użytecznych materiałów dla nauczycieli. Celem czasopisma jest promocja nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez zachęcanie do kontaktów pomiędzy nauczycielami, naukowcami i wszystkimi innymi osobami zaangażowanymi w europejską edukację w tych dziedzinach.

W numerze znajdziemy m.in.: tekst o barierze barierze krew-mózg, artykuł o tym, w jaki sposób można śledzić zmiany patogenów na poziomie genetycznym, a także rzeczy, których możesz nie wiedzieć o antymaterii.

Praktyczne zajęcia w klasach obejmują serię tematów z nauk o Ziemi przybliżających składniki gleby, molekularne śledztwo dotyczące grzybów i innych roślin oraz fung.

Czasopismo Science in School jest publikowane przez EIROforum, forum współpracy pomiędzy ośmioma europejskimi międzyrządowymi organizacjami ds. badań naukowych, którego ESO jest członkiem. Dotyczy nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Europie w różnych dyscyplinach, pokazując najlepsze praktyki nauczania i najnowsze badania naukowe. Można nadsyłać artykuły do przyszłych numerów, zarówno od naukowców - dające głębsze zrozumienie danego tematu badań, jak i od nauczycieli lub popularyzatorów nauki - opisujące innowacyjne aktywności wprowadzające nowoczesną naukę do szkolnej klasy. Można zapoznać się ze wytycznymi dotyczącymi nadsyłania artykułów.

Wiele artykułów można znaleźć online, razem z ich wersjami przetłumaczonymi na różne europejskie języki. Jeżeli masz ochotę tłumaczyć jako wolontariusz artykuły z Science in School na swój język, w celu publikacji online, zapoznaj się ze wskazówkami na stronie Science in School.

Linki

Kontakt

Tania Johnston
ESO Supernova Coordinator
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6130
Cell: +49 170 867 5293
Email: tjohnsto@eso.org

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann17086

Zdjęcia

Okładka Science in School nr 42
Okładka Science in School nr 42