Czy jesteśmy sami?

Teleskop ELT przenosi astronomię o krok naprzód. Jako 39-metrowy teleskop z wbudowaną optyką adaptacyjną (adaptatywną), doprowadzi do wielu przełomowych odkryć.

Artist impression of the ELTELT zbada zagadnienie planet pozasłonecznych – planet krążących wokół innych gwiazd. Dotyczy to nie tylko odkrywania planet o masach podobnych do masy Ziemi poprzez bezpośrednie pomiary ruchu gwiazd, zaburzanego przez planety krążące wokół nich, ale także uzyskiwanie bezpośrednich obrazów większych planet, a być może nawet badanie ich atmosfer.

Co więcej, zespół instrumentów ELT pozwoli astronomom zbadać najwcześniejsze etapy formowania się systemów planetarnych i wykryć wodę oraz molekuły organiczne w dyskach protoplanetarnych wokół gwiazd je tworzących. W związku z tym ELT odpowie na fundamentalne pytania dotyczące powstawania i ewolucji planet i doprowadzi nas o krok bliżej do odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy sami? Niezależnie od oczywistych korzyści naukowych, będzie to stanowić wielki przełom dla ludzkości.