ESO mreža za promociju nauke (ESON)

ESO Departman za edukaciju i promociju nauke ustanovio je mrežu kontakata u okviru zemalja članica, ali i drugih zemalja. Cilj ESON mreže je da deluje kao predstavnik ESO-a za medije i popularizaciju nauke na lokalnom nivou, kako bi promovisala misiju i dostignuća ESO-a i prikazala mnoge strane astronomije koje nas inspirišu. Kontakti ESON mreže mogu poslužiti kao spona između lokalnih naučnika i medija. Komunikacija između zemalja članica (kako na zvaničnom, tako i na naučnom nivou) i ESO-a se odvija preko ESO upravnog tela, a ne preko ESON mreže, koja je zadužena samo za pitanja koja se tiču promocije nauke.

Članovi ESON-a su naučni komunikatori koji poznaju pripadnike nacionalnih medija i druge zainteresovane strane i redovno sa njima komuniciraju. Veoma su zainteresovani da promovišu ESO i imaju jasne ideje o tome kako da se informiše što šira javnost u njihovom okruženju. Takođe, predstavnici ESON mreže prevode ESO materijal na svoj jezik.

Više detalja o ESO mreži za promociju nauke dostupno je na ESON internet stranici https://www.eso.org/public/outreach/eson/.

Imajte na umu da informacije koje se nalaze na prevodima ESO internet strance ponekad mogu biti zastarele. Za aktuelne informacije, molimo vas da posetite www.eso.org

Kontakt i biografija

Ivana Horvat

Astronomical Society Novi Sad
Petrovaradin
Serbia
Tel.: +381 64 287 27 36
E-mail: eson-serbia@eso.org

Ivana je diplomirala 2008. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer astronomija sa astrofizikom. Od tada se aktivno bavi popularizacijom nauke. Učestvovala je na nacionalnom FameLab takmičenju 2008. godine, a u finalu je zauzela treće mesto. Bila je član Beautiful Science Network radne grupe koja je napisala Međunarodnu deklaraciju o naučnoj komunikaciji (Istanbul 2008. godine). Tokom leta 2009. godine Ivana je provela nekoliko meseci na Južnoj evropskoj opservatoriji (ESO) u Garhingu pored Minhena, gde je bila praktikant u oblasti popularizacije nauke. Tokom 2011. i 2012. radila je kao jedan od voditelja i saradnika na scenariju naučne emisije „Naučni kafe“ koju su zajednički realizovali Britanski savet u Srbiji i Radio-televizija Srbije. Snimila je nekoliko dokumentarnih filmova za Astronomsku opservatoriju u Beogradu. Trenutno je predsednik Udruženja naučnih komunikatora "NauKom", a deo je tima koji organizuje Noć istraživača u Novom Sadu i još nekoliko gradova širom Vojvodine. Honorarno radi kao naučni novinar i trener iz oblasti naučne komunikacije. Ivana je član Astronomskog društva “Novi Sad” od 2008. godine.

Za prevod tekstova na ESO Srbija sajtu, pored Ivane Horvat zadužena je i Jovana Petrović, doktorantkinja astronomije na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu.