O ESO-u

Južna evropska opservatorija (engl.  European Southern Observatory, ESO) je najistaknutija astronomska organizacija u Evropi i najproduktivnija astronomska opservatorija na svetu. ESO obezbeđuje astronomima najmodernije opservatorije za istraživanja, a podržavaju je sledeće zemlje članice: Austrija, Belgija, Brazil, Češka, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Portugal, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija. Još nekoliko država je izrazilo interesovanje za članstvo.

Glavna misija ESO-a, određena Konvencijom iz 1962. godine, je da astronomima i astrofizičarima obezbedi najmoderniju opremu za istraživanje, kako bi se bavili najaktuelnijim pitanjima nauke u najboljim mogućim uslovima. Zemlje članice na godišnjem nivou doprinose ESO-u sa oko 140 miliona eura, dok ESO zapošljava oko 680 ljudi. Gradeći i upravljajući čitavom garniturom najmoćnijih astronomskih teleskopa na svetu koji omogućuju veoma važna naučna otkrića, ESO nudi više mogućnosti koje otvaraju put tehnološkim inovacijama, kao i mogućnost zaposlenja u oblasti visokih tehnologija, a predstavlja i impresivan odraz evropske industrije.

I dok se upravna zgrada (koja predstavlja naučni, tehnički i administrativni centar organizacije) nalazi u Garhingu pored Minhena u Nemačkoj, ESO upravlja, kako Centrom u Santjagu, tako i trima jedinstvenim, posmatračkim lokacijama u Čileu: La Sija, Paranal i Šahnantor.

ESO trenutno gradi Evropski izuzetno veliki teleskop (engl. European Extremely Large optical/near-infrared Telescope, ELT) klase 39 metara, koji će postati najveće svetsko “oko” upereno ka nebu.

"U okviru ESO-a je postignut skoro jedinstven nivo saradnje i sve što se postiže rade oni koji to rade najbolje, bez obzira na to iz koje zemlje ili institucije potiču. Ovaj duh izvrsnosti treba da bude primer celoj Evropi."

G-đa Marija van der Hoven, Ministarka obrazovanja, nauke i kulture, Holandija

eso headquarters garching

ESO Headquarters

Chile Map

Sites in ChileBrochure: Reaching New Heights in Astronomy

Brochure: Reaching New Heights in Astronomy (PDF File)