Posetite ESO lokalitete

Ova stranica dostupna je i na španskom jeziku na našem čileanskom delu sajta.

Posetite naše objekte u Čileu

Sa velikim zadovoljstvom ESO ugošćava turiste, studente, novinare i TV ekipe na lokalitetima La Sija i Paranal, kao i novinarske i TV ekipe na našem ALMA lokalitetu u Čileu. Kapacitet objekata je ograničen, te su posete iz tog razloga organizovane na takav način da ne ometaju poslove koji se obavljaju na opservatorijama.

Želimo da vam skrenemo pažnju da je za sve medijske posete neophodna autorizacija ESO tima za promociju nauke. Uputstva za posete medija možete naći ovde.

ESO Observatories Topographic Route Map
ESO Observatories Topographic Route Map. Credit: ESO

Posete za širu javnost opservatoriji Paranal

Turističke i studentske posete opservatorije Paranal Paranal zakazuju se svake subote u 10 ili 14 časova. Uvek je neophodno registrovati se unapred. Molimo vas proverite stranicu Vikend posete Paranalu  za više informacija i kako biste popunili registracioni formular.

Posete za širu javnost opservatoriji La Sija

Opservatorija La Sija otvorena je za širu javnost svake subote u 10 ili 14 časova. Uvek je neophodno registrovati se unapred. Molimo vas posetite stranicu Vikend posete La SIji za više informacija i kako biste popunili registracioni formular.

Posete za širu javnost opservatoriji ALMA OSF

Turističke i studentske posete ospervatoriji ALMA i postrojenjima za upravljanje (OSF) zakazuju se svake subote i nedelje  između 9 i 13 časova. Uvek je neophodno registrovati se unapred. Molimo vas posetite stranicu Vikend posete opservatorije ALMA za više informacija i kako biste popunili registracioni formular. Iz bezbednosnih razloga lokalitet na kojem radi niz antena na platou Šahnantor nije otvoren za posetioce.

Posete za širu javnost opservatoriji APEX

Na žaslot, za sada nisu omogućene posete šire javnosti teleskopu APEX. Predstavnici medija mogu da kontaktiraju ESO departman za promociju nauke kako bi unapred dobili zakazanu posetu.

Posete za širu javnost kancelarijama ESO Vitakura u Santjagu

Na žaslot, za sada nisu omogućene posete šire javnosti kancelarijama ESO Vitacura. Predstavnici medija mogu da kontaktiraju ESO departman za promociju nauke kako bi unapred dobili zakazanu posetu.

Posetite administrativnu zgradu ESO-a u Garhingu, Nemačka

Na žaslot, za sada nisu omogućene posete šire javnosti kancelarijama ESO Administrativne zgrade u GarhinguPredstavnici medija mogu da kontaktiraju ESO departman za promociju nauke kako bi unapred dobili zakazanu posetu.