Korišćenje slika, video klipova i web tekstova

Kratak pregled

Ukoliko drugačije nije naznačeno, ESO slike i video klipovi, kao i tekstovi saopštenja za javnost, obaveštenja, fotografija nedelje i opisa fotografija, objavljuju se pod licencom Creative Commons Attribution 3.0 Unported license i mogu se neograničeno reprodukovati bez novčane nadoknade, pod uslovom da su jasno i vidljivo potpisani. Za one kojima je neophodna dalja interpretacija uslova, više detalja nalazi se u daljem tekstu.

Uslovi

  • Pun naziv vlasnika slike ili snimka mora biti prikazan na vidljiv i čitak način svim korisnicima, bez promene u redu reči (na primer: “ESO/José Francisco (josefrancisco.org)". Ime autora ne sme biti sakriveno ili odvojeno od slike. Linkovi vezani za autorska prava moraju biti aktivni ukoliko postoje online. Pogledati deo Pitanja i odgovori ove stranice za pomoć.
  • Tekstovi saopštenja za javnost, obaveštenja, fotografija nedelje i opisa fotografija moraju imati potpisana autorska prava sa ESO, osim kada ih koriste mediji.
  • ESO materijali, slike i video klipovi ne smeju se koristiti kako bi implicirali ili izrazili podršku ESO-a ili nekog od zaposlenih u ESO-u komercijalnim proizvodima ili uslugama.
  • Neophodno je da nam pošaljete kopiju proizvoda kako bismo ga zaveli u našoj arhivi.
  • Ako se na slici nalazi osoba koja se može identifikovati, zabranjeno je korišenje ove slike u komercijalne svrhe.

 

Beleške

  • Imajte u vidu da se generalna dozvola za korišćenje ne odnosi na ESO logo, koji je zaštićen i ne sme se koristiti niti reprodukovati bez prethodno dobijene pismene dozvole od strane ESO-a. Vlasnici eksternih web sajtova koji žele da stave link ka ESO web sajtu mogu iskoristiti ESO-ov logo kao link, ukoliko su pre toga dobili odobrenje od ESO Departmana za obrazovanje i promociju nauke pod uslovom da je jasno da se logo koristi isljučivo kao web link.
  • Takođe treba imati u vidu da muzika, naučni radovi, kodovi i tekstovi koji nisu sopštenja za javnost, obaveštenja, fotografije nedelje i opisi fotografija na ovom sajtu nisu u sklopu licence Creative Commons Attribution 4.0 International License te se ne mogu koristiti za druge, osim ESO-ovih proizvoda.
  • Reprodukujući ESO-ov materijal, delimično ili u celosti, korisnik pristaje na uslove pod kojima je korišćenje ovog materijala dozvoljeno.
  • Evropska Južna Opservatorija (the European Southern Observatory ESO) je međunarodna organizacija sa sedištem u Nemačkoj. Kao svaka internacionalna organizacija ESO ima pravni subjektivitet internacionalnih zakona i uživao dređene privilegije i imunitet.
  • Slike na stranicama http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/ vlasništvo su autora i nisu deo ESO-ove Creative Commons licence.

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

Naša osnovna namera je da podstaknemo korišćenje naših slika, video klipova, sopštenja za javnost, obaveštenja, fotografija nedelje i opisa slika i koristimo se zdravorazumskim pristupom – naš jedini zahtev je da autorska prava budu jasno naglašena, vidljivo i nedvosmisleno, i da nisu odvojeno od same slike/snimka/teskta. Jasno nam je da najbolji način za tako nešto može varirati od slučaja do slučaja. U delu pitanja i odgovori možete naći najčešće primere.

P: Želim da koristim snimak u Youtube video klipu. Da li je uredu da ime autora/vlasnika snimka navedem u opisu koji se pojavljuje ispod videa?
O: Ne, s obzirom da je ovaj opis sakriven. Takođe, opis nije vidljiv ukoliko se video nalazi na nekom drugom sajtu. Molimo Vas da uključite ime autora/vlasnika u sam video snimak ili jasno vidljivo na kraju snimka.

P: Želim da upload-ujem ESOcast snimak na svoj Youtube kanal, ili da ga stavim na svoj blog. Da li moram da dodam ime autora/vlasnika preko samog videa?
O: ESOcast snimci imaju na kraju samog snimka napomenu o vlasništvu, te dodatno editovanje nije potrebno.

P: Producent sam na TV kanalu, i želim da koristim važe slike i sminke. Da li moram da napišemime autora/vlasnika preko same slike?
O: Nije potrebno, ukoliko se naglasi jasno, vidljivo i u celosti ko je autor/vlasnik slike na kraju same TV emisije u kojoj se koriste slike ili snimci.

P: Trenutno pravim elektronsku igricu. Na kojem mestu je neophodno istaći autorska prava?
O: Dokle god su autorska prava naznačena i navedena u celosti, na primer u sekciji "O igrici", sve je uredu.

P: Editujem slike za časopis/magazin. Neki od naslova vaših slika gde se naglašavaju autorska prava su veoma dugi. Da li mogu da koristim samo jedan deo ove napomene?
O: Ne. Molimo vas da napomenu o autorskim pravima prenesete u celosti na stranici na kojoj se nalazi slika ili njoj naspramnoj stranici.

P: Editujem slike za novinsku agenciju. Preferiremo da sve slike obeležimo kao sopstveno vlasništvo i ne naglasimo originalni izvor, da li je to uredu?
O: Ne. Molimo Vas da napomenu o autorskim pravima prenesete u celosti na stranici na kojoj se nalazi slika ili njoj naspramnoj stranici.

P: Želim da iskoristim jednu od vaših slika kao naslovnu za knjigu/časopis. Da li autorska prava moraju da se nalazi na samoj naslovnoj strani?
O: Ne, ukoliko se jasno naglasi i istakne na odgovarajućem mestu u vašoj publikaciji, na primer na zadnjoj strani, prvoj strani ili u uvodu.

P: Da li moram da kontaktiram sve ljude napomenute kao autore/vlanike slike i zatražim dozvolu za korišćenje slike?
O: Ne, slike i video klipovi objavljene na eso.org, je, ukoliko nije eksplicitno napomenuto drugačije, dozvoljeno koristiti bez potrebe da se kontaktiraju naznačene individue ili organizacije. Doduše, njihova imena ne mogu se ukloniti sa naznake o autorskim pravima.

P: Da li moram da Vam pošaljem kopiju samog proizvoda u kojem sam koristio Vaše slike ili sminke?
O: Ne, elektronska kopija je dovoljna (npr. fotografija ili PDF dokument).

P: Želeo bi digitalno da izmenim ili manipulišem slikom. Da li je to ok?
O: Da.

P: Želim da dodam nešto u ESO-ovom tekstu, skratim ga ili produžim. Da li je to ok?
O: Da, ukoliko se radi o saopštenju za javnost, obaveštenju, fotografiji nedelje ili opsiu slike. 

P: Da li mogu da stavim ESO-ov logo umesto navođenja autora/vlasnika?
O: Ne. Korišćenje ESO-ovog loga je kontrolisano i on se ne sme koristiti bez prethodno dobijene dozvole.

P: Novinar sam. Želim da koristim tekst vašeg saopštenja za javnost u novinskom izveštaju. Da li moram da naglasim da ste autor originalnog teksta?
O: Ne. Novinski mediji su izuzeti od ovog pravila kada se radi o saopštenjima za javnost, obaveštenjima, fotografijama nedelje i opsima fotografija. (Doduše, neophodno je na odgovarajući način naglasiti ko je autor/vlasnik slika ili video klipova, ako su korišćeni).

P: Urednik sam izdavačke kuće. Želeo bih da koristim ESO-ov tekst u knjizi, da li moram da naglasim da ste vlasnik ovog teksta?
O: Ne, mediji uključujući izdavačke kuće, izuzeti su od ovog pravila ukoliko se radi o saopštenjima za javnost, obaveštenjima, fotografijama nedelje i opisima slika.

P: Želim da na svom sajtu koristim tekst sa ESO-ovog websajta koji nije deo saopštenja za javnost, obaveštenja, fotografije nedelje ili opisa slika. Da li mogu to da uradim?
O: Ne. Drugi tekstovi na ESO-ovom websajtu ne potpadaju pod Creative Commons licencu.

P: Na koji način mogu da naglasim da je ESO vlasnik teksta koji koristim?
O: Naslovite nas kao “ESO”.

Ukoliko imate još pitanja, ili ste oko nekih u nedoumici kontaktirajte nas na e-mail adresu information@eso.org