Crna rupa u centru naše Galaksije

Šta se nalazi u centru Mlečnog puta? Dugo vremena, astronomi su smatrali da iz srca naše galaksije vreba crna rupa, ali nisu bili sasvim sigurni. Nakon 15 godina redovnog posmatranja galaktičkog centra sa ESO teleskopima u La Sija i Paranal opservatoriji, naučnici su konačno dobili ubedljive dokaze.

Zvezde u centru Mlečnog puta su toliko gusto spakovane da je za povećanje rezolucije VLT-a bilo neophodno koristiti se specijalnim tehnikama za dobijanje slika, kao što je adaptivna optika. Astronomi su bili u mogućnosti da vide svaku zvezdu zasebno kako se kreće oko Galaktičkog centra, sa do sada neviđenom preciznošću. Njihove putanje su pokazale da one sigurno orbitiraju pod velikim uticajem gravitacije supermasivne crne rupe, skoro tri miliona puta masivnije od našeg Sunca. VLT posmatranja su otkrila i bljeskove infracrvene svetlosti koja dopire iz tog regiona u pravilnim vremenskim intervalima. Iako pravi uzrok ovog fenomena ostaje nepoznat, posmatrački astronomi su predložili scenario prema kome crna rupa brzo rotira. Šta god da se tačno dešava, život crne rupe definitivno nije tih i miran. Pogledati ESO sapštenja za javnost eso1332, eso1151, eso0846, eso0226, i eso0330.

Astronomi koriste VLT da bi imali uvid u centre drugih galaksija, gde takođe nailaze na dokaze o supermasivnim crnim rupama. U aktivnoj galaksiji NGC 1097, uspeli su po prvi put da uoče sa do sada neprevaziđenim detaljima, kompleksnu mrežu filamenata koji se spiralno pružaju do centra galaksije. To može predstavljati prvi detaljni prikaz protoka materije iz glavnog dela galaksije do samog jezgra. Pogledati ESO saopštenja za javnost eso0109, eso0319, eso0414, eso0529, i eso0534.

"Trebale su nam još oštrije slike da bismo rešili pitanje toga da li i jedna druga konfiguracija osim crne rupe može biti moguća, i računali smo na Veoma veliki teleskop da nam istih obezbedi. Sada je era posmatatračke fizike crnih rupa zaista počela!"

Rajnhard Gencel, Direktor Max Plank instituta za ekstraterestričku fiziku
ESO Observations

Near-Infrared Flare from Galactic Centre