Bljeskovi gama zraka

Jedan od najenergičnijih fenomena u univerzumu

Bljeskovi gama zraka su eksplozije visokoenergetskih gama zraka koji traju manje od sekunde ili do par minuta – treptaj oka na kosmološkoj vremenskoj skali. Dešavaju se na velikim udaljenostima od Zemlje, prema samoj granici vidljivog univerzuma.

VLT je uočio najudaljeniji remnantni sjaj bljeskova gama zraka. Sa crvenim pomakom od 8,2, svetlost sa ovog veoma udaljenog astronomskog izvora putovala je 13 milijardi godina pre nego što je stigla do nas. Dakle, svetlost je započela svoj put kada je univerzum bio mlađi od 600 miliona godina, ili manje od pet posto svoje sadašnje starosti. Ovaj bljesak gama zraka je odaslao oko 300 puta više energije za nekoliko sekundi, nego što će naše Sunce emitovati tokom celog svog života dugog 10 milijardi godina. Bljeskovi gama zraka su stoga najjače eksplozije u celom univerzumu od Velikog praska pa nadalje. Pogledati ESO saopštenje za javnost eso0917.

Naučnici već dugi niz godina pokušavaju da otkriju tačnu prirodu ovih eksplozija. Posmatranja nam pokazuju da postoje dva tipa gama bljeskova, kratkotrajni bljeskovi (kraći od nekoliko sekundi) i dugotrajni – i smatra se da imaju dva različita uzroka nastanka.

Tokom 2003. godine, astronomi su koristeći ESO teleskope, odigrali ključnu ulogu u povezivanju dugotrajnih gama bljeskova sa eksplozijama masivnih zvezda – hipernova. Prateći događaje nakon eksplozije tokom jednog meseca, pokazali su da svetlost ima slične osobine kao ona koja potiče sa supernove, kada masivna zvezda eksplodira na kraju svog životnog veka. Pogledati ESO saopštenje za javnost eso0318.

ESO teleskopi su 2005. godine po prvi put detektovali vidljivu svetlost nakon kratkotrajnog bljeska. Prateći ovu svetlost tokom tri nedelje, astronomi su pokazali da za razliku od dugotrajnih, ovi bljeskovi ne mogu biti izazvani eksplozijom hipernove. Umesto toga, smatra se da potiču od neutronskih zvezda ili crnih rupa. Pogledati ESO saopštenje za javnost eso0541.

ESO Observations

Artist’s impression of a gamma-ray burst