ELT koncept

Artwork showing some hexagonal mirror pieces of ELTTrenutni osnovni koncept podrazumeva teleskop sa ogledalom poluprečnika 39 metara, koji pokriva deo neba deset puta veći od punog Meseca. Sam dizajn ogledala je revolucionaran i baziran na novoj peto-ogledalskoj šemi koja rezultira slikama izuzetnog kvaliteta. Primarno ogledalo sastoji se od skoro 800 segmenata, svaki 1,4 metara širine, a samo 50 mm debljine. Optički dizajn zahteva ogromno sekundarnu ogledalo od 4,2 metra u prečniku, veće od svih primarnih ogledala ESO-vih teleskopa u La Siji.

Adaptivna ogledala su ugrađena u optiku teleskopa da bi kompenzovala razmazanost slike zvezde usled atmosferskih turbulencija. Jedno ovakvo ogledalo ima više od 6000 aktuatora koji mogu da promene svoj oblik i do hiljadu puta u sekundi.

Teleskop će imati nekoliko naučnih instrumenata. Prebacivanje sa jednog na drugi instrument će biti moguće u roku od nekoliko minuta. Teleskop i kupola moćiće da menjaju poziciju na nebu i za započnu novo posmatranje u kratkom vremenskom roku.

Mogućnost posmatranja u širokom rasponu talasnih dužina, od optičkih do srednje-infracrvenih, omogućiće naučnicima da iskoriste veličinu teleskopa u najvećoj mogućoj meri.