Prvi objekti u univerzumu

Artwork showing some hexagonal mirror pieces of ELTIspitivanjem najudaljenijih objekata, ELT će napraviti nove pomake u razumevanju formiranja prvih objekata: primordijalnih zvezda, primordijalnih galaksija i crnih rupa, kao i odnosa među njima. Istraživanja koja se odnose na egzotične objekte, poput crnih rupa, imaće veliku korist od snage ELT-a, u smislu boljeg uvida u vremenski zavisne fenomene povezane sa različitim procesima koji se odigravaju u okolini kompaktnih objekata.

ELT je dizajniran da izvodi detaljne studije prvih galaksija i da prati njihovu evoluciju tokom vremena. Posmatranja ovih prvih galaksija sa ELT-om obezbediće nam nove tragove u razumevanju načina na koji se ovi objekti formiraju i evoluiraju. Pored toga, ELT će biti sasvim poseban alat za pravljenje inventara različitih elemenata u univerzmu, koji se stalno menjaju, i za razumevanje istorije formiranja zvezda u galaksijama.

Jedan od najzanimljivijih ciljeva ELT-a je mogućnost direktnih merenja ubrzavanja širenja svemira. Takva merenja će imati veliki uticaj na naše razumevanje univerzuma. ELT će takođe tražiti i moguće promene fundamentalnih fizičkih konstanti sa vremenom. Nedvosmislena detekcija ovih promena bi imala dalekodosežne posledice po razumevanje fundamentalnih zakona fizike.