• Poluprečnik primarnog ogledala: 39 metara
  • Površina za prikupljanje svetlosti: 978 kvadratnih metara

ELT size (artist's impression)

Prečnik ogledala 39 metra

Sa ogledalom prečnika 39 metara ovo će biti najveći teleskop za posmatranja u vidljivoj svetlosti. Biće četiri do pet puta veći od dosadašnjih vrhunskih objekata ove vrste i prikupljaće oko 15 puta više svetlosti. Takođe, biće i značajno veći od druga dva ekstremno velika teleskopa koji se planiraju, Tridesetometarskog teleskopa (engl. Thirty-Meter Telescope,TMT) i Velikog Magelanovog teleskopa (engl. Giant Magellan Telescope)

Skoro 800 segmenata

Nije moguće, a i ne savetuje se, da se ovako veliko ogledalo proizvodi iz jednog dela. Umesto toga, primarno ogledalo prečnika 39 metara sastojaće se od oko 798 heksagonanih segmenata, svaki širine 1,4 metara i debljine 5 cm. Ceo koncept teleskopa će u suštini biti modularan, tako da se delovi mogu proizvoditi u velikim količinama, što če drastično smanjiti troškove. Samo ovakav pristup će omogućiti izgradnju ELT-a u okviru ograničenog budžeta.