Potraga za domom

Artwork showing some hexagonal mirror pieces of ELTIzvrstan teleskop zahteva izuzetnu lokaciju. Iz tog razloga, budući dom ELT-a se pažljivo bira, da bi bio najadekvatniji. Ovo, generalno gledano, znači neko visoko, suvo mesto, da bi se izbegao uticaj vlage pri posmatranjima. ELT Savetodavni komitet za odabir lokacije je do detalja istražio nekoliko pogodnih mesta u Argentini, Čileu, Maroku i Španiji. Slične napore uložio je i selekcioni tim za odabir lokacije Tridesetometarskog teleskopa (engl. Thirty-Meter Telescope, TMT). Zarad bolje efikasnosti, ranije odarane lokacije za TMT (sve u Severnoj ili Južnoj Americi) su isključene iz ELT studije, ali se podaci dele.

Od 2. do 3. marta 2010. godine, ELT Savetodavni komitet za odabir lokacije prezentovao je izveštaj Odboru ESO-a potvrđujući da sve lokacije navedene u finalnoj kratkoj listi (Amazon, Ventarones, Tolončar, Vizkačas u Čileu i La Palma u Španiji) poseduju veoma dobre uslove za astronomska posmatranja, svaka sa svojom specifičnom prednošću. Iz tehničkog izveštaja zaključeno je da Cero Amazon (Cerro Amazones), u blizini Paranala, odudara od ostalih kao preferentno mesto, zbog toga što pruža najbolji kompromis svih aspekata kvaliteta neba, a upravljanje teleskopom bilo bi integrisano sa već postojećom ESO Paranal opservatorijom.

Cero Amazon je planina visine 3046 metara u centralnom delu čileanske Atakama pustinje, 130 kilometara južno od grada Antofagasta i oko 20 kilometara od Cero Parnala, doma Veoma velikog teleskopa Južne evropske opservatorije.

26. aprila 2010, ESO-ov odbor, izabrao je Cero Amazon kao osnovno mesto za planirani Evropski izuzetno veliki teleskop ELT, prečnika ogledala 39 metara.

Dana 13. oktobra 2011. godine, potpisan je sporazum između ESO-a i vlade Čilea, uključujući i donaciju od 189km2 zemlje oko planine Cerro Amazones za potrebe izgradnje teleskopa ELT kao i ustupanje područja u narednih 50 godina.

Predsednik Čilea, Sebastijan Pinjera je 27. oktobra 2013. godine predao zvanične dokumente u kojima stoji da čileanska vlada predaje zemlju oko planine Cerro Amazones ESO-u.

Linkovi