Sverige var 1964 en ESO:s grundande medlemmar.

Sverige bidrar för närvarande till 2,97% av ESO:s intäkter, värt 4,825 miljoner euro.

Upptäckter av svenska astronomer som använder ESO-teleskop

Juni 2016 var Erik Zackrisson vid Uppsala universitet en del av laget som upptäckte glödande syre i en avlägsen galax, sett bara 700 miljoner år efter den Stora smällen. Detta var den mest avlägsna galaxen där syre någonsin har upptäckts entydigt. ALMA användes för att göra upptäckten.

September 2016 var Matthew Hayes vid Stockholms universitet en del av ett lag som upptäckte den sanna naturen av ett sällsynt föremål i det avlägsna universet som heter Lyman-alpha-blobben. De använde ALMA tillsammans med ESO:s Very Large Telescope.

Ytterligare engagemang

SOS-Submillimetre Telescope (SEST) byggdes på uppdrag av Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR) och ESO på La Silla. Det var det enda stora sub-millimeterteleskopet på södra halvklotet när det såg första ljus. SEST avvecklades 2003 och ersattes av APEX och ALMA på Chajnantor.

Antal svenska astronomer och personal som arbetar på ESO

För närvarande är fyra svenska medborgare anställda hos ESO eller som studenter. Två är i Garching och två är i Santiago i Chile.

Svenska bidrag till teknik

APEX, Atacama Pathfinder Experiment, är en samarbetsinsats mellan Onsala Space Observatory och Max-Planck-Institute for Radio Astronomy (MPIfR) i Bonn, Tyskland och ESO. (Ann17026)

SEPIA står för "Swedish ESO PI receiver for APEX" och har som mål att söka efter vatten och andra molekyler i universum. Det byggdes av Onsala Space Observatory Group för Advanced Receiver Development (GARD) vid Chalmers tekniska högskola i Sverige och stöds av ESO. (eso1543)

GARD arbetade också med Rutherford Appleton Laboratory, Storbritannien och ESO för att göra de ursprungliga mönster och prototyper för ALMAs band 5-mottagare. Efter framgångsrik testning, producerades och levererades de första mottagarna till ALMA av GARD och NOVA (Nederländerna) och användes för första ljuset. Sedan dess har 73 mottagare byggts och levererats. (ann15059, eso1645)

Sverige är involverad i att anpassa ESO:s VLT-instrumentation för att kunna söka planeter i Alpha Centauri. De kommer att arbeta med universitetet i Liège i Belgien för att utveckla ett nytt kriterium för VISIR-instrumentet. (eso1702)