ann12042-sv — Meddelande

ALMA:s uppgradering banar väg för nya upptäckter

5 juni 2012

Det nya teleskopet ALMA uppgraderas redan innan det är färdigbyggt. När uppgraderingen för ALMA, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, är klar kommer astronomer kunna undersöka universums första galaxer och leta efter vatten i andra planetsystem. ALMA:s styrelse har gett klartecken för en ny uppsättning av mottagare med prestanda i världsklass för att ge teleskopet tillgång till en del av ljusets spektrum som det för tillfället inte kan studera. Mottagarna byggs av ett internationellt konsortium där Chalmers och Onsala rymdobservatorium har nyckelroller.

ALMA, världens största astronomiprojekt, är en kraftfull ny anläggning placerad på Chajnantor-platån i Chile. Teleskopet ger redan astronomer insikt i hur universum och dess galaxer har utvecklats sedan big bang, och i hur stjärnorna och planeterna i vår egen galax bildades. Trots att bara hälften av de 66 antenner som kommer att utgöra ALMA finns på plats på 5000 meters höjd (se ann12035) i norra Chile är ALMA redan i drift och genomför observationer med en begränsad uppställning (se eso1137).

ALMA observerar universum i radiovågor: ljus som är osynligt för våra ögon. Extremt svaga signaler från rymden samlas av ALMA:s antenner och fokuseras på mottagarna, som i sin tur omvandlar strålningen till elektriska signaler. De nya ”Band 5”-mottagarna är känsliga för elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan 1,4 och 1,8 millimeter (frekvenser mellan 211 och 163 gigahertz). Detta är ett av de frekvensområden för vilka jordens atmosfär är delvis genomskinlig och släpper igenom ljuset till ALMA:s antenner.

Bakom de nya mottagarna står forskarna i Onsala rymdobservatoriums grupp för avancerad mottagarutveckling vid Chalmers i Göteborg. De har stått för utveckling och konstruktion av mottagarna  samt framtagning av prototyper. Arbetet gjordes i ett samarbete med Rutherford Appleton Laboratory, Storbritannien och Europeiska sydobservatoriet (ESO) inom ramarna för Europakommissionens sjätte ramprogram FP6 (ALMA Enhancement) med start 2006. Sex av mottagarna byggdes under FP6-kontraktet och har levererats till ALMA (se ann1098).

Under de närmaste fem åren kommer ALMA:s alla 66 antenner att utrustas med de nya mottagarna. Med reservdelar inräknade betyder det att 67 nya enheter behöver tillverkas. Dessa kommer att tas fram av Europa med bidrag från USA. ESO kommer att dela ut kontraktet för de superkylda mottagarna och kommer att övervaka deras utveckling. Konsortiet leds av NOVA, Nederländernas forskarskola för astronomi. Mottagarna kommer att tillverkas av NOVA i partnerskap med gruppen för avancerad mottagarutveckling vid Onsala rymdobservatorium. I Nordamerika kommer NRAO (National Radio Astronomy Observatory) att bygga högprecisionsoscillatorer som ställer in mottagarna så att signalerna från samtliga antenner kan kombineras för att skapa högupplösta bilder.

Mottagarna kommer att användas för att studera några av universums allra tidigaste galaxer, och för att förstå hur de första stjärnorna bildades. De kommer även att förbättra astronomers möjligheter att upptäcka livsviktiga molekyler, såsom vatten, i de skivor av stoft och damm kring stjärnor i vilka man tror att planeter bildas, och i atmosfärerna hos planeter och kometer i vårt eget solsystem. Vatten kan vara knepigt att mäta i rymden på grund av att vattenångan i jordens atmosfär försvårar observationerna. ALMA:s Band 5-mottagare är byggda för att minska dessa svårigheter och underlätta mätningar av vatten i rymden.

Beslutet att finansiera denna utbyggnad av ALMA redan innan teleskopet är färdigbyggt fattades av ALMA:s styrelse i april 2012. Den 9 maj 2012 godkändes beslutet av ESO:s finanskommitté. Uppgraderingen väntas vara klar 2016.

ALMA är en internationell anläggning för astronomi och är ett samarbete mellan Europa, Nordamerika och Ostasien i samverkan med Chile. Bygget och driften av ALMA leds för Europas del av ESO, för Nordamerika av National Radio Astronomy Observatory (NRAO) och för Ostasien av Nationella astronomiska observatoriet i Japan (NAOJ). Joint ALMA Observatory (JAO) leder organisationen av bygget, samt igångsättningen och driften av ALMA.

Onsala rymdobservatorium är Sveriges nationella anläggning för radioastronomi. Observatoriet förser forskare med utrustning för studier av jorden och resten av universum. Man driver två radioteleskop i Onsala, 45 km söder om Göteborg, och medverkar i flera internationella projekt. Institutionen för rymd- och geovetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet. Verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming
astronom och informatör, Onsala rymdobservatorium
Tel: +46 31 772 5500 eller +46 70 49 33 114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Victor Belitsky
professor i radio- och rymdvetenskap vid Chalmers
ledare för Gruppen för avancerad mottagarutveckling vid Onsala rymdobservatorium
E-post: victor.belitsky@chalmers.se
Tel: +46 31 772 1893

Hans Rykaczewski
ALMA Enhancement Programme Co-ordinator, ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6630
E-post: hrykacze@eso.org

Douglas Pierce-Price
ESO ALMA Public Information Officer
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6759
E-post: dpiercep@eso.org

Om meddelandet

ID:ann12042

Bilder

En av Band 5-mottagarna för ALMA
En av Band 5-mottagarna för ALMA
Varmhylsa för ALMA
Varmhylsa för ALMA
Specialgjord förstärkarchip för ALMA-varmhylsa
Specialgjord förstärkarchip för ALMA-varmhylsa