Evenemang, utställningar och kampanjer

Utöver att förmedla viktiga nyheter till medier och allmänhet via pressmeddelanden, pressbilder och videoupptagningar ordnar ESO ibland även särskilda evenemang för press och allmänhet. Exempel på sådana evemenang är Öppet hus-dagar, möten för informationsutbyte och för att förstärka banden mellan ESO och dess partners i industrin, samt pressevenemang som handlar om viktiga tekniska och vetenskapliga utvecklingar.

Utöver att förmedla viktiga nyheter till medier och allmänhet via pressmeddelanden, pressbilder och videoupptagningar ordnar ESO ibland även särskilda evenemang för press och/eller allmänhet, utställningar, evenemang i samband med viktiga astronomiska fenomen samt seminarier om astronomikommunikation.

Exempel på sådana evenemang är Öppet hus-dagar, möten för informationsutbyte och för att förstärka banden mellan ESO och dess partners i industrin, samt pressevenemang som handlar om viktiga tekniska och vetenskapliga utvecklingar.

För information om dessa, se våra sidor om pressevenemang, särskilda evenemang, permanenta utställningar, tillfälliga utställningar, astronomiska evenemang, seminarier om astronomikommunikation, utbildningstillfällen, lärarfortbildning och om vårt planetarium och science center ESO Supernova.