En planet bildas

Denna veckas bild visar en nyligen bildad planet med en massa likt Jupiters som kretsar kring stjärnan HD 169142. Stjärnan är omgiven av en skiva och när protoplaneten rör sig kring stjärnan ger den upphov till ett gap som ses på den första bilden. Men hur bildades denna planet?

 

Astronomer har observerat detta system under flera år med SPHERE-instrumentet på ESO:s Very Large Telescope i Chile. En ny analys av datan, ledd av Iain Hammond vid Monash University i Australien, bekräftade förekomsten av protoplaneten, som rör sig något längre från moderstjärnan än Neptunus från solen. De identifierade också en spiralformad våg i dess följe som blandar om materialet i skivan, likt effekten av ett fartygs svallvågor.

 

Protoplaneter bildas tidigt i en planetsystems historia. De växer genom att ansamla stoft, gas, sten och annat material i skivan vilket rensar området kring deras banor och skapar gap som på veckans bild. 

 

SPHERE-instrumentet är specialdesignat för att observera fenomen av detta slag genom att blockera ljuset från moderstjärnan och korrigera luftens turbulens med adaptiv optik. Detta för ökar kontrasten och detaljrikedomen i bilden. Genom att studera den spiralformade vågen och gapet som protoplaneten orsakar kan astronomerna lära sig mer om hur jätteplaneter som Jupiter bildas.

 

Länk

Källa:

ESO/Hammond et al.

Om bilden

ID:potw2317a
Språk:sv
Typ:Kollage
Publiceringsdatum:24 april 2023 06:00
Storlek:2984 x 1046 px

Om objektet

Namn:HD 169142
Typ:Milky Way : Planet
Milky Way : Star : Circumstellar Material : Disk : Protoplanetary

Bildformat

Originalstorlek
17,9 MB
Stor jpeg
461,5 kB
Skärmstor jpeg
95,1 kB

Zoombar


Skrivbordsunderlägg

1024x768
159,9 kB
1280x1024
219,2 kB
1600x1200
276,7 kB
1920x1200
335,6 kB
2048x1536
368,4 kB