Pressmeddelande

Svenska SEPIA börjar söka efter vatten i universum

Första observationerna med nytt instrument vid APEX

4 november 2015

Ett nytt instrument som installerats på 12-metersteleskopet APEX (Atacama Pathfinder EXperiment) vid 5000 meters höjd i de Chilenska Anderna öppnar upp ett tidigare outforskat fönster mot universum. Instrumentet SEPIA kommer att kunna upptäcka ljussvaga signaler från vatten och andra molekyler både inom Vintergatan, i andra närliggande galaxer och från det unga universum.

SEPIA [1], kort för Swedish-ESO PI receiver for APEX, installerades på APEX-teleskopet tidigare i år. SEPIA är känslig för ljus med våglängder i intervallet 1,4-1,9 millimeter [2]. De enastående observationsförhållanden som råder på den extremt torra Chajnantorplatån i norra Chile innebär att även om detta ljus blockeras av vattenånga i atmosfären på de flesta platser på jorden, kan SEPIA fortfarande upptäcka de svaga signalerna som kommer från rymden.

Detta våglängdsområde är väldigt intressant för astronomer eftersom det är här man hittar signaler från vatten i rymden. Vatten är ett viktigt mått för många astrofysikaliska processer, inklusive stjärnbildning, och tros spela en viktig roll i livets uppkomst. Genom att studera vatten i rymden – i molekylmoln, områden där många stjärnor bildas och även bland solsystemets kometer – förväntar man sig att hitta avgörande ledtrådar till vattnets roll i Vintergatan och jordens historia. Dessutom gör SEPIA:s känslighet den också till det mest kraftfulla verktyget för att upptäcka kolmonoxid (CO) och joniserat kol i galaxer från det unga universum.

Under 2015 har det nya instrumentet SEPIA använts för att göra testobservationer på APEX. Identiska mottagare installeras nu också hos antennerna i ALMA. Resultaten från den nya mottagaren vid APEX har visat att den fungerar väl, och med denna bekräftelse görs nu SEPIA tillgänglig för alla forskare. Astronomer från hela världen kan nu ansöka om tid för observationer med SEPIA.

John Conway är föreståndare för Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola.

– De första mätningarna från SEPIA på APEX visar att vi nu verkligen håller på att öppna upp ett nytt fönster, och därmed också kan observera vatten i rymden. SEPIA kommer ge astronomer möjligheten att söka efter objekt som man senare kan följa upp med högre spatial upplösning när samma mottagare tas i drift på ALMA, säger han.

Precis som det är viktigt med en mörk himmel för att se ljussvaga objekt i synligt ljus behövs en väldigt torr atmosfär för att upptäcka tecken på vatten i kosmos vid långa våglängder. Men torra förhållanden är inte de enda kraven. Sensorerna måste också kylas ner till en väldigt låg temperatur på -269 grader Celsius – bara fyra grader över den absoluta nollpunkten – för att de ska fungera. Det är först med senare års tekniska framsteg som det har blivit praktiskt möjligt att bygga sådana detektorer.

APEX, som är ett samarbete mellan Max Planck Institutet för Radioastronomi (MPIfR), Onsala rymdobservatorium (OSO) och ESO, är det största submillimeterteleskopet på södra halvklotet med en enda antenn och baseras på en prototypantenn för ALMA-projektet.

Noter

[1] SEPIA, kort för “Swedish–ESO PI receiver for APEX”, utvecklades och byggdes av Onsala rymdobservatoriets grupp för Avancerad mottagarutveckling (GARD) vid Chalmers tekniska högskola och stöds av ESO. SEPIA har plats för tre mottagare och för närvarande är en mottagare på plats. Behållaren för mottagaren utvecklades och testades för ALMA:s Band 5 som en del av ett projekt under den Europeiska kommissionens ramprogram FP6 (uppgradering av ALMA) (se vidare ann15059).

SEPIA är också en färg med nära koppling till vatten. Dess rödbruna nyans, som är karaktäristisk för pigment som samlas in från bläckfiskar av släktet Sepia (som finns i båda Sveriges och Chiles vatten), har använts i bläck sedan urminnes tider. Sepiatoning är en välkänd metod för att ge fotografier en längre livslängd. ESO levererade oscillatorkällan och rumstemperaturelektroniken som producerades av NRAO.

[2] Frekvenserna ligger mellan 158 och 211 GHz.

Mer information

APEX är ett samarbete mellan Max Planck Institutet för Radioastronomi (MPIfR), Onsala rymdobservatorium (OSO) och ESO. Driften av APEX vid Chajnantor görs av ESO.

ALMA är ett partnerskap mellan ESO (som representerar dess medlemsstater), NSF (USA) och NINS (Japan), tillsammans med NRC (Kanada), NSC och ASIAA (Taiwan), och KASI (Sydkorea), i samarbete med Chile. ALMA observatoriet drivs av ESO, AUI/NRAO och NAOJ.

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Carlos De Breuck
ESO APEX Programme Scientist
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6613
E-post: cdebreuc@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1543 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1543sv
Namn:First Light, SEPIA
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Atacama Pathfinder Experiment
Instruments:SEPIA

Bilder

Nytt instrument på APEX söker efter vatten i universum
Nytt instrument på APEX söker efter vatten i universum
SEPIA: nytt instrument på APEX söker efter vatten i universum
SEPIA: nytt instrument på APEX söker efter vatten i universum
Instrumentet SEPIA installeras vid APEX
Instrumentet SEPIA installeras vid APEX
Schematisk ritning av instrumentet SEPIA
Schematisk ritning av instrumentet SEPIA
Observationer av stjärnan W Hydrae gjorda med SEPIA
Observationer av stjärnan W Hydrae gjorda med SEPIA