Teleskop och instrument

Som fastslagits i stadgarna från 1962 erbjuder ESO toppmoderna forskningsmöjligheter för Europas astronomer och organiserar samarbete inom astronomiforskningen. Idag driver ESO några av världens största och mest avancerade observatorier på tre platser i norra Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. De är de bästa observationsplatserna på det södra halvklotet som man känner till. Med aktiviteter som teknikutveckling, konferenser och utvecklingsprojekt spelar ESO också en avgörande roll i att utveckla det så kallade European Research Area för astronomi and astrofysik.

Paranal-observatoriet

Very Large Telescope (VLT) på Paranal-berget är ESO:s främsta observatorium för astronomiska observationer av synligt och infrarött ljus. VLT består av fyra identiska enhetsteleskop, vart och ett med en huvudspegel på 8,2 meter i diameter. Teleskopen kan användas vart och ett för sig och har en rad olika instrument.

Med VLT är det också möjligt att kombinera ljuset från de fyra enhetsteleskopen och på det sättet skapa en interferometer. Very Large Telescope Interferometer (VLTI) gör det möjligt att ta bilder med upplösning på några millibågsekunder och bestämma positioner på himlakroppar med runt 10 mikrobågsekunders noggrannhet. Utöver de fyra 8,2-metersteleskopen kan VLTI utnyttja fyra hjälpteleskop, de så kallade ”Auxiliary Telescopes (AT)”, som har varsin 1,8-meters spegel. Dessa teleskop förbättrar bildkvaliteten och gör dessutom att VLTI-systemet kan användas hela natten året runt.

Två teleskop designade för att kartlägga stora områden på himlen finns i drift på Paranal: VLT Survey Telescope (VST, med en 2,6-metersspegel) observerar i synligt ljus, medan Visible and Infrared Survey Telescope för Astronomy (VISTA, med en 4,1-metersspegel) observerar i infrarött ljus.

Se VLT på Google Maps med bilder tagna av medlemmar från allmänheten. Information om att besöka ESO:s observatorier finns på en separat sida.

La Silla-observatoriet

Vid La Silla-observatoriet har ESO två huvudteleskop: ESO:s 3,6-meters teleskop och New Technology Telescope (NTT). Dessa är utrustade med avancerade instrument som antingen byggts av ESO självt eller av externa konsortier med väsentliga bidrag från ESO.

Se La Silla på Google Maps med bilder tagna av medlemmar från allmänheten. Information om att besöka ESO:s observatorier finns på en separat sida.


APEX

APEX, eller Atacama Pathfinder Experiment, är ett samarbete mellan Max Planck Institut für Radioastronomie (MPIfR; 55%), Onsala rymdobservatorium (OSO; 13%) och Europeiska sydobservatoriet (ESO; 32%). Målet är att bygga och driva en modifierad ALMA-prototypantenn på den 5100 meter höga Chajnantor-slätten. Teleskopet levererades av VERTEX Antennentechnik i Duisburg, Tyskland. APEX har en uppsättning heterodyn-spektrometrar och bolometriska vidvinkelkameror som kan observera strålning i de flesta våglängdsområden mellan 0,2 och 1,4 mm där jordatmosfären släpper genom strålning. ESO står för driften av teleskopet.

Se Chajnantor på Google Maps med bilder tagna av medlemmar från allmänheten.

 

ALMA

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) är ett internationellt samarbete för att driva ett teleskop med banbrytande design för att studera universum. Det kommer att ligga på en plats i bergskedjan Andernas utlöpare i Chile. ALMA består av ett nätverk av 66 högprecisionsantenner och kommer att kunna registrera ljus med våglängder mellan 0,32 och 3,6 millimeter. I sin huvuduppställning har ALMA femtio antenner, var och en med en diameter på 12 meter, som arbetar tillsammans som ett enda stort teleskop – en interferometer. Den kompletteras av en mindre antennuppställning bestående av fyra 12-meters- och tolv 7-metersantenner. ALMA:s antenner kan inta olika konfigurationer där det största avståndet mellan två antenner kan variera mellan 150 meter och 16 kilometer. Detta ger ALMA en kraftfull ”zoom”-funktion. ALMA:s korrelator, en specialiserad dator som kombinerar informationen som antennerna samlar in, kan utföra häpnadsväckande 16 miljoner miljarder (1,6 x 1016) operationer i sekunden.

ALMA invigdes 2013, men tidiga vetenskapliga observationer med en ofullständig antennuppställning inleddes redan 2011. ALMA-projektet är ett samarbete mellan Europa, Nordamerika och Östasien i samarbete med Chile. ESO är den europeiska partnern i ALMA.

ALMA är ett samarbete mellan ESO (som representerar sina medlemsstater), NSF (USA) och NINS (Japan), tillsammans med NRC (Kanada), NSC och ASIAA (Taiwan), och KASI (Sydkorea), i samarbete med republiken Chile. ALMA drivs av ESO, AUI/NRAO och NAOJ.

Läs mer på ALMA-sidan. Information om att besöka ESO:s observatorier finns på en separat sida.

ELT

ESO har i samarbete med europeiska astronomer och astrofysiker arbetat med att definiera det nya jätteteleskop som kommer att behövas när vi närmar oss mitten av nästa årtionde – Extremely Large Telescope (ELT). ELT kommer att bli världens största teleskop för synligt och kortvågigt infrarött ljus: "världens största öga mot himlen". Spegeln har en diameter som nästan motsvarar längden på en halv fotbollsplan.

ELT fick grönt ljus för att påbörja byggandet i slutet av 2014, och första ljus planeras för 2024. 

ELT kommer att ligga på Cerro Armazones, två mil från Paranal, där VLT ligger.

Med en huvudspegel på 39 meter och adaptiv optik kan ELT komma att innebära en revolution för vår uppfattning om universum, på samma sätt som Galileos teleskop gjorde när han riktade det mot himlen för 400 år sedan.

För mer information, se sidan om ELT.

För forskare