Att hitta ett hem

Artist impression of the ELTEtt teleskop utöver det vanliga kräver en plats som också är exceptionell. Stor hänsyn tas därför för att försäkra sig om att ELT:s framtida hem kommer att vara en så lämpligt som möjligt. Det innebär framförallt en högt belägen, torr plats, för att i största möjliga mån minska hinder för observationerna. ELT:s team för urval av platser har detaljgranskat flera möjliga platser i Argentina, Chile, Marocko och Spanien. Liknande ansträngningar görs av motsvarande team för TMT (Thirty Meter Telescope). Av effektivitetsskäl inkluderas inte TMT:s preliminära urval av platser (alla i Nord- och Sydamerika) i ELT-studien, men data delas mellan utredningarna.

Den 2-3 mars 2010 presenterade en kommitté med ansvar för att välja platsen för ELT (Site Selection Advisory Committee) en rapport till ESO:s råd. Den bekräftade att samtliga platser som ingick i den slutliga listan över tänkbara kandidater (Armazones, Ventarrones, Tolonchar och Vizcachas i Chile, samt La Palma i Spanien) har mycket bra förhållanden för astronomiska observationer, var och en med egna styrkor. Den tekniska rapporten drar slutsatsen att Cerro Armazones nära Paranal framstod som den klart bästa platsen. Detta på grund av att den har det bästa genomsnittet av atmosfärisk kvalitet enligt samtliga faktorer som tagits med i beräkningen. Dessutom kan det drivas på ett integrerat sätt tillsammans med ESO:s Paranalobservatorium.


Cerro Armazones är ett berg 3046 meter över havet i den centrala delen av Chiles Atacamaöken, cirka 13 mil söder om staden Antofagasta och ungefär 2 mil från Cerro Paranal, där ESO:s VLT (Very Large Telescope) ligger.

Den 26 april 2010 valde ESO:s råd Cerro Armazones som plats för det planerade 39-metersteleskopet Extremely Large Telescope (ELT).

Den 13 oktober 2011 nåddes ett avtal mellan ESO och Chiles regering. Det innebar bland annat att 189 kvadratkilometer mark runt Cerro Armazones donerades för att ELT skulle kunna byggas där, och även att det kringliggande området upplåts under 50 år.

Den 27 oktober 2013 överlämnade Chiles president Sebastián Piñera undertecknade bindande dokument som innebär att den chilenska regeringen överför marken omrking Cerro Armazones till ESO.

Länkar