MUSE: inzoomning på H-alfa-linjen i den underliga galaxen NGC 4650A

Bilden visar hur det nya instrumentet MUSE på ESO:s Very Large Telescope ger en nyskapande tredimensionell avbildning av en avlägsen galax. För varje del av galaxen har ljuset delats upp i de färger som det består av. Detta kan både visa rörelserna hos olika delar av galaxen och ge ledtrådar om dess kemiska beståndsdelar och andra egenskaper. Bilden bygger på observationer av den polära ringgalaxen NGC 4650A som genomfördes kort efter att instrumentet såg sina första fotoner i början av 2014.

Här ser vi bara de delar av mätningarna som visar glöden från vätgas. Eftersom skivan runt galaxen roterar förflyttar sig vissa delar bort från jorden jämfört med andra delar. Glöden uppträder därför vid olika våglängder, och gasens rörelse kan studeras mycket detaljerat.

Källa:

ESO/MUSE consortium/R. Bacon/L. Calçada

Om videon

ID:eso1407e
Språk:sv
Publiceringsdatum:5 mars 2014 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1407
Speltid:29 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


Ultra HD (info)


HD


Stor


Medium


Liten

Mindre Flash
1,3 MB
Mindre QT
478,7 kB

For Broadcasters