Skivan och gasströmmarna runt HD 142527, som de skulle kunna se ut