Hur en gravitationslins kan förstärka bilden av en avlägsen galaxkollision