Zooma in mot röda jätten R Sculptoris
Åk igenom en tredimensionell datormodell av materian runt röda jättestjärnan R Sculptoris