ESO ile İşbirlikleri

Bilimsel İşbirlikleri

ESO, Akademisyenler (Doktoralı genç gökbilimciler), Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri  için kapsamlı bir programa sahiptir, böylece Avrupalı bilim insanlarının dolaşımına katkı sağlamaktadır. ESO aynı zamanda bazen dışarıdan burs almakta olan kişilere de (örneğin Marie Cuire programı) çalışmalarını yürütebilmeleri için ev sahipliği yapmaktadır. Üye Ülkeler'deki ve diğer ülkelerdeki deneyimli ve yeni bilim insanları, ziyaretçi bilim insanı olarak ESO yerleşkelerinde bir kaç günden bir kaç aya kadar değişen dönemlerde çalışabilmektedirler. Buna ek olarak, ESO sürekli olarak gökbilimde bilimsel ve teknolojik olarak en yeni konularda uluslararası konferanslar düzenlemekte ve uluslararası Astronomi & Astrofizik dergisi için lojistik destek sağlamaktadır.

Sanayi ile İşbirlikleri

ESO, kullanıcılar için yenilikçi ve daha iyi astronomik teleskoplar ve aletler sağlamak için yüksek teknolojiyi kullanan çok sayıda Avrupa endüstrisiyle yakın işbirliği yapmaktadır ve Avrupa sanayisi ESO projelerinin gerçekleştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Tüm Üye Ülkeler ve Şili'deki ticari ortakların aktif ve gayret içeren katkıları olmaksızın bu tür projelerin gerçekleştirilebilmesi mümkün olmayacaktır. Daha fazla bilgi ESO ile İş Yapmak başlığı altında bulunabilir.

ESO ve Avrupa Birliği

ESO yeryüzünden yapılan gökbilim çalışmalarında Avrupa'daki en önemli kuruluştur. 1962 yılında kurulduğundan bu yana gökbilimde en büyük araştırma altyapısı projelerinin ana geliştiricisi ve yürütücüsü olmuş, ve genel olarak ESO Anlaşması gereği gökbilim alanında Avrupa'da işbirliğini organize ve teşvik etmede başrol oynamıştır. ESO böylece Avrupa Ar&Ge'sini güçlendirmek ve Lizbon-hedeflerini hayata geçirmek için Avrupa'nın gayretlerini destekleyen bir girişim olan Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) oluşturulmasına önemli katkılar sağlamak için hazırlıklı duruma gelmiştir. ESO'nun Avrupa Birliği ile etkileşiminin kapsamı:

  • Çerçeve Programlarıyla yürütülen doğrudan eylemler;
  • AB-destekli ağlara katılım; örneğin OPTICON ve ASTRONET;
  • EIROforum ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler.

Bazı faaliyetler Ar&Ge ile ilişkili ve çoğunlukla özel ESO projeleriyle bağlantılı iken, değer etkinlikler eğitim ve halkla ilişkilerle ilgilidir. ESO ayrıca Avrupa Araştırma Alanı'nın daha ileriye taşınması konusunda Avrupa düzeyinde süregelen bilim politikası tartışmalarına da katılım sağlamaktadır.

ESO ve ESA

2015 yılında ESO ve ESA ESO'nun Şili'deki Santiyago ofislerinde bir ortaklık anlaşması imzalamıştır. Yer-konuşlu gökbilimdeki üstünlüğü ile bilinen ESO ile Avrupa'nın uzay araştırma ve teknolojisindeki lideri ESA'nın ilgili olduğu konular çoğunlukla örtüşmektedir. Anlaşma ile gelecekteki teknoloji ve bilimsel araştırmalar gibi çoğu alanda bilgi değişimi ve yakın işbirliğine dair bir çerçeve sağlanmış oldu.
Daha fazla bilgi için duyuruya bakılabilir: https://www.eso.org/public/turkey/announcements/ann15064/

ESO ve CERN

ESO ve Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) arasında 2015 yılında bir işbirliği anlaşması imzalanarak gelecekteki bilgi değişimi ve yakın işbirliği konularında bir çerçeve sağlandı. Anlaşmaya göre bilimsel araştırma, teknoloji, eğitim ve halkla ilişkiler alanlarını da içeren birçok konuda işbirliği yapılacak.
Daha fazla bilgi için duyuruya bakılabilir: https://www.eso.org/public/turkey/announcements/ann15098/


Uluslararası İşbirlikleri

ESO 2008 yılından bu yana Birleşmiş Milletler’in Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi’nin (UNCOPUOS) bir gözlemcisidir. ESO Yakın Dünya Nesneleri’nden (NEOs) kaynaklanacak potansiyel tehlikeleri araştırmak için çalışan eylem takımının bir parçası olan tek yer-konuşlu gözlemevidir. Bu nedenle, büyük teleskopların kullanımını gerektiren potansiyel tehlike arz eden nesnelerin gözlemlerini yapabilmek için hazırlanan gözlem tekliflerinden uygun olanların değerlendirmesini yapmak, oldukça önemli bir görev haline gelmektedir.