ann11046-tr — Duyuru

ALMA Erken Bilimsel Gözlemleri için 1000 Civarında Gözlem Önerisi Sunuldu

08 Temmuz 2011

Her ne kadar ALMA'nın inşası 2013'e kadar devam ediyor olsa da, 2011 Eylül sonlarına doğru Erken Bilimsel gözlemler için hazır duruma gelecek olan 16 antenlik dizi daha şimdiden bu türdeki teleskoplar arasında rahatlıkla özellikleri bakımından üstün duruma gelmiştir. Gökbilimciler yoğun çalışarak bu gözlem aşaması için hazırladıkları proje önerilerini son tarih olan Haziran ayının sonuna kadar vermişlerdir. En son durum şöyledir: Dünya'nın dört bir yanındaki gökbilimciler tarafından Erken Bilimsel gözlemler için 1000'e yakın gözlem önerisi verilmiştir.

ALMA'nın gözlem zamanı için bu seviyedeki talep, Erken Bilimsel gözlemlerin ilk aşamasındaki toplam gözlem zamanın yaklaşık dokuz katına tekabül etmektedir. Bu ilgi, araştırmacıların bu kadar erken bir safhada bile ALMA'yı kullanmaya can attıklarının bir göstergesidir. Bunun da ötesinde, verilen gözlem önerileri geniş yelpazedeki bilimsel konuları kapsamakta ve bu da ALMA'nın gökbilimi ve gökfiziği alanlarında ne kadar geniş çaplı dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır.

ALMA Şili Cumhuriyeti'nin işbirliğiyle bir Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya ortaklığıdır. ESO, ALMA'nın Avrupalı ortağıdır.

Bağlantılar

İletişim

Sıtkı Çağdaş İnam
Başkent Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 2341010 / 1221
E-posta: inam@baskent.edu.tr

Duyuru Hakkında

Kimlik:ann11046

Görüntüler

14 antennas at the ALMA AOS
14 antennas at the ALMA AOS
sadece İngilizce