Avrupa'nın Evren'e açılan penceresi

ESO büyük astronomik teleskopların uzak yerleşkelerde planlanması, inşa edilmesi ve kullanılması konularında kayda değer bir deneyime sahiptir. ESO'nun Çok Büyük Teleskop'u (VLT) dünyadaki en gelişmiş yer-temelli optik teleskoptur ve pek çok bilimsel dönüm noktasına olanak sağlamıştır.

Bu uzmanlık Avrupalı gökbilimcilerin Aşırı Büyük Teleskop'u geliştirebilmeleri için gerekli temel çaba ve bilginin kaynağını oluşturur. 39-metrelik ELT bilimsel olarak yürütülen yüksek teknoloji ürünü, çok prestijli ve pek çok yaratıcı buluşlara ve gelişmelere imza atan bir projedir. Teknolojik yan ürünlere ve transfere olanak sağlayan, yararlı teknolojik anlaşmaların yapılabildiği ve Avrupa teknoloji sektörüne kendine gösterebileceği yüksek bir platform sunan kapsamlı bir oluşumdur.

ELT şimdiden Avrupa bilimsel topluluğundan tam destek almıştır. Bu girişim Avrupa Strateji Forumu - Araştırma Altyapısı başlığı altında ele alınan tek optik astronomi projesidir. Ayrıca görünür bir şekilde ASTRONET Avrupa Gökbilimi Yol Haritası Altyapısı’na öncülük etmektedir.

Avrupa'nın önderliğinde yürütülen bu proje kuşkusuz Avrupa'nın bilimsel, teknolojik ve sanayi profilini yükseltecektir.