İlk Nesneler

ELT, en uzaktaki nesneleri araştırarak, bize, oluşan ilk nesnelerin oluşum süreçlerini anlamamızı sağlayacak ipuçları verecek, bunlar: ilkel yıldızlar, gökadalar, karadelikler ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerdir. ELT'nin gücü ile karadelikler gibi uç cisimleri incelemek, yoğun nesnelerin etrafında yaşanan çeşitli işlemlere bağlı zamansal olgular hakkında yeni fikirler verecek.

ELT, ilk gökadaları, detaylı bir şekilde araştırmak ve onların kozmik zaman içerisindeki evrimlerini takip etmek için tasarlandı. Bu ilk gökadaların ELT ile yapılan gözlemleri, bu nesnelerin nasıl oluştuğu ve evrimleştiği hakkında ipuçları verebilir. Buna ek olarak, ELT, gökadalardaki yıldız oluşumu tarihini anlamak ve evrendeki değişik elementlerin zamanla değişen içeriklerinin tarihini tutmak için eşsiz bir araç olacak.

ELT'nin en heyecan verici hedeflerinden biri, evrenin genişleme ivmesini doğrudan ölçebilecek olmasıdır. Bu tarz bir ölçüm, evren anlayışımıza büyük bir katkı sağlayacaktır. ELT aynı zamanda temel fiziksel sabitlerin zaman içindeki değişimini de araştıracak. Bu tarz değişimlerin kesin tespit edilmesi, genel fizik kanunlarını algılayışımızda geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecektir.