Bir Devrime Hazırlanmak

Gökbilim altın çağını yaşıyor. Son 10 yıl bizlere başka yıldızların yörüngesinde dolanan ilk gezegenlerin keşfinden, hala gizemini koruyan karanlık madde ve enerji ile kaplı ivmelenen evrenlere kadar şaşırtıcı buluşlar getirdi.

ESO tarafından işletilen öncü yer-tabanlı tesisler, gökbilimle ilgili rakiplerinin üstünde hükümetler-arası bilim ve teknoloji organizasyonları sayesinde, Avrupa güncel ve çağdaş gökbilimin her alanında öncü konumdadır. Zorlayıcı olan bu pozisyonlarını gelecek için sağlamlaştırmak ve güçlendirmektir. Bu amaç devrim niteliğinde ki yeni yer-temelli ve günümüz rakiplerinin kat ve kat üzerinde büyüklükte olan teleskop tasarımı Aşırı Büyük Teleskop (ELT) ile başarılacaktır. Böyle bir teleskop er geç, Galileo’nun teleskopunun 400 yıl önce yaptığı gibi, bizim evren algılayışımızı da tamamıyla devrimsel bir şekilde değiştirebilecektir.

39-metre-çaplı Aşırı Büyük Teleskop  çok detaylı bir tasarım sürecinden geçmektedir. Önümüzdeki on yıl içinde başlaması planlanan gözlemlerin gerçekleşebilmesi için planlanan inşa başlangıç tarihine yönelik ilerleme komutunun 2014’ün sonunda verilmesi beklenmektedir.

39-metre ayna çaplı Avrupa Aşırı Büyük Teleskopu'nun inşası için gereken yeşil ışık 2014 yılın sonunda ESO Konseyi tarafından verilmiş olup, inşa sürecinin yaklaşık on yıl sürmesi planlanmıştır.

Teleskopun “gözü” çap olarak yaklaşık bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde ve günümüz optik teleskoplarının 15 katı ışık toplama gücüne sahip olacaktır. Teleskop yenilikçi bir tasarım olan 5-ayna mimarisine sahiptir. Atmosfer etkilerini yok eden gelişmiş uyarlamalı optiğin yanısıra Hubble Uzay Teleskopu’ndan 15 kat daha keskin görüntüler elde edilebilecektir. Ana ayna yaklaşık 800 adet altıgen küçük aynadan oluşacaktır.