Співпраця

Наукове співробітництво

ESO має велику програму для стипендіатів (молодих астрономів зі ступенем кандидата наук) та студентів, яка сприяє мобільності європейських вчених. Старші вчені з держав-членів та інших країн, в робочому порядку відвідують молодих вчених на місцях розташування ESO. Крім того, ESO підтримує активну програму міжнародних конференцій на теми передньої лінії астрономічної науки і технології та забезпечує матеріально-технічну підтримку міжнародного журналу Astronomy & Astrophysics.

Співробітництво із промисловістю

Для того, щоб забезпечити користувачів більш кращими астрономічними телескопами та інструментами, ESO тісно співпрацює з великою кількістю європейських високотехнологічних галузей. По суті справи, європейська промисловість відіграє важливу роль в реалізації проектів ESO. Без активної та завзятої участі комерційних партнерів з усіх країн-членів та Чилі, такі проекти були б неможливі. Більш детальну інформацію можна знайти в відносинах із промисловістю.

ESO та ЄС

ESO - це перш за все організація для наземної астрономії в Європі. З моменту свого створення в 1962 році, вона не тільки стала головним розробником та зв’язківцем інфраструктури найбільших науково-дослідних астрономічних проектів, а й, відповідно до положень Конвенції, грає важливу роль в розвитку та організації європейського співробітництва в галузі астрономії в цілому. Таким чином, ESO добре підготовлена, щоб зробити важливий внесок у напрямі створення Європейського наукового
простору, в почині Європейської Співдружності щодо зміцнення європейських Науково-дослідних та Дослідно-конструкторських Робіт (НДДКР) та підтримуванні зусиль Європи для реалізації так званих Лісабонських цілей.

Взаємодії ESO з Європейською Співдружністю включають:

  • безпосередню діяльність, що проводиться в рамках Framework Programme;
  • участь у фінансованих ЄС мережах, таких, як OPTICON та ASTRONET;
  • заходи, що проводяться в рамках партнерства EIROforum.

Хоча деякі види діяльності, пов'язані з НДДКР, часто пов'язані з конкретними проектами ESO, додаткова діяльність стосується громадськості та освіти. ESO також є учасником обговорення поточної політики в галузі науки на європейському рівні у відношенні подальшого розвитку Європейського наукового простору.