ALMA

Pátrání po našem kosmickém původu

Artist impression of the Atacama large Millimetre ArrayVysoko na náhorní plošině Chajnantor v Chilských Andách staví Evropská jižní observatoř (ESO) spolu se svými mezinárodními partnery nejmodernější radioteleskop ALMA ke studiu záření z jedněch z nejchladnějších objektů ve vesmíru. Toto záření má vlnové délky kolem 1 mm, v pásmu mezi infračerveným zářením a rádiovými vlnami, a proto se označuje jako milimetrové a submilimetrové záření. Toto je největší existující pozemní astronomický projekt.

Co je submilimetrová astronomie ?

Záření o těchto vlnových délkách přichází z rozsáhlých chladných mračen v mezihvězdném prostoru o teplotě pouhých několika desetin stupňů nad absolutní nulou a také z nejvzdálenějších galaxií ve vesmíru. Astronomové mohou toto záření využít k výzkumu chemických a fyzikálních podmínek v  molekulových mračnech – což jsou husté oblasti plynu a prachu, kde se rodí nové hvězdy. Když se tyto oblasti vesmíru pozorují ve viditelném světle, jsou často temné a kvůli prachu špatně zřetelné, v milimetrovém a submilimetrovém oboru spektra však září jasně.

Proč budovat radioteleskop ALMA vysoko v Andách ?

Milimetrové a submilimetrové záření otevírá okno do záhadného chladného vesmíru, avšak slaboučké signály z kosmu jsou silně pohlcovány vodní párou v zemské atmosféře. Teleskopy pro tento obor astronomie se proto musí stavět na vysoko položených suchých místech, jakým je náhorní plošina Chajnantor v nadmořské výšce 5000 m, kde se nachází nejvýše položená astronomická observatoř na Zemi.

Artist impression of the Atacama large Millimetre ArrayMísto, kde stojí – asi 50 km východně od San Pedro de Atacama v severním Chile, je jednou z nejsušších oblastí na Zemi. Astronomové tu nacházejí nepřekonatelné podmínky pro pozorování, ale musí vysoce moderní observatoř provozovat ve velmi obtížných podmínkách. Chajnantor leží o více než 750 m výš než observatoře na Mauna Kea a o 2400 m výš než VLT na Cerro Paranal.

ALMA bude jediný teleskop revoluční konstrukce; zpočátku bude sestavena ze 66 vysoce přesných parabolických antén a bude pracovat na vlnových délkách od 0,3 do 9,6 mm. Její hlavní 12m anténní soustava bude zahrnovat 50 parabolických antén o průměru 12 m, které budou fungovat společně jako jediný teleskop – interferometr. Doplní je kompaktní soustava čtyř 12m a dvanácti 7m parabolických antén. Antény se budou moci přesouvat po pouštní náhorní plošině na vzdálenosti od 150 m do 16 kilometrů, čímž ALMA získá mohutný nastavitelný &bdquozoom". Dokáže zkoumat vesmír na milimetrových a submilimetrových vlnových délkách s dosud nevídanou citlivostí a rozlišením, takže výsledné obrazy objektů takto pořízené budou až desetkrát ostřejší než snímky z Hubbleova kosmického dalekohledu, a doplní snímky vytvořené pomocí interferometru Velmi velkého dalekohledu VLTI.

ALMA je nejvýkonnější teleskop pro pozorování chladného vesmíru – molekulárního plynu a prachu, stejně jako reliktního záření, které je pozůstatkem po velkém třesku. ALMA bude studovat stavební kameny hvězd, planetární systémy, galaxie a sám život. Poskytne vědcům podrobné obrazy hvězd a planet rodících se v mračnech plynu blízko naší sluneční soustavy, najde vzdálené galaxie tvořící se na okraji pozorovatelného vesmíru, které vidíme tak, jak vypadaly zhruba před deseti miliardami let. Tím umožní astronomům hledat odpovědi na některé z nejhlubších otázek týkajících se našeho kosmického původu.

Výstavba anténní soustavy ALMA bude dokončena kolem roku 2012, avšak první vědecká pozorování s částí soustavy začnou už zhruba v roce 2011.

Na projektu ALMA se partnersky podílejí Evropa, Japonsko a Severní Amerika ve spolupráci s Chile. Projekt ALMA financuje v Evropě ESO, v Japonsku Národní ústavy přírodních věd ve spolupráci s Academia Sinica na Tchaj-wanu a v Severní Americe Národní vědecká nadace USA ve spolupráci s Kanadskou národní radou pro výzkum. Výstavbu a provozování soustavy ALMA řídí za Evropu ESO, za Japonsko Japonská národní astronomická observatoř a za Severní Ameriku Národní radioastronomická observatoř, kterou spravuje společnost Associated Universities, Inc.

Další informace najdete na internetových stránkách ALMA nebo ESO ALMA Project.

Další snímky a videa jsou k dispozici v multimediálním archivu ESO.

Ukázka ALMA