Aktivní Optika

The VLT mirrors use the active optics technologyOptické dalekohledy zachycují světlo z vesmíru díky primárnímu zrcadlu. Vetší primární zrcadlo  umožňuje zachytit více světa a tak se vývoj dalekohledu řídil hlavně podle hesla "čím větší, tím lepší!"  V minulosti, již zrcadla s průměrem několika metrů musel být extrémně tenká, aby se zamezilo změnám tvaru během pohybu dalekohledu po obloze. V okamžiku, kdy se požadavky již přesahovali technické možnosti, bylo třeba najít novou cestu jak zajistit optickou přesnost zrcadla.

Technologie vyvinutá v ESO, známá jako aktivní optika, zachovává optimání obrazovou kvalitu díky spojení flexibilního zrcadla s takzvanými aktuátory, které aktvně přizpůsobují tvar zrcadla během pozorování.

Každý ze čtyř dalekohledů VLT (Very Large Telescope) má polo-flexibilní zrcadlo s průměrem 8.2 metru. Když se dalekohled otáčí do různých pozorovacích poloh, tvar a pozice hlavního zrcadla se třese a mihotá. Aktivní optika koriguje tyto poruchy souvislým sledováním referenční hvězdy běheme pozorování a analyzátor zdigitalizovaného obrazu detekuje ty nejměnší odchylky od optimální kvality obrazu. Na základě informací z tohoto zařízení, je automaticky seřizován tvar a pozice zrcadla v pravidelných intervalech, typicky jednou za minutu. Tímto způsobem obrazy hvězd na snímmku zůstávají co nejvíce kruhové a ostré. Nicméně, nekoriguje turbulenci v atmosféře, což dělá separátní a rychlejší systém adaptivní optiky.

Počítačem řízený systém aktivní optiky byl prvně vyvinut v ESO v roce 1980. První velký dalekohled, který využil tuto revouční technologii byl ESO dalekohled NTT  umístěný na observatoři La Slla. Od začátku provozu dalekohledu NTT v roce 1990, 75 seřizovatelných podpěr pod 3.58-metrovým zrcadlem, spolu s pokročilou analýzou obrazu a kontrolním softwarem, udělala z tohot dalekohledu jeden z nejlepších na světě. Technologie aktivní optiky je nyní používána na všch moderních velkých dalekohledech, včetně dalekohledu VLT.

Všechny čtyři dalekohled VLT jsou vybaveny nejlepším systém aktivní optiky vyrobeným do této doby. Systém kontroluje  primární 8.2-metrové Zerodurové zrcadlo stejně jako sekundární 1.1-metrové odlehčené beryliové zrcadlo na vrcholu tělesa dalekohledu. Tato technologie zprostředkovává kompletní kontrolu optické kvality obrazu a umožňuje tak využít plný potenciál excelentních atmosferických podmínek na observatoři Paranal. Po té co VLT potvrdil úspěch tohoto systému, jsou kvalitní astronomická pozorování rutinní záležitostí

Díky této technologii primární zrcadla která jsou osazena ve čtyřech dalekohledech VLT mohou vážit 22 tun, měřit 8.2 metru v průměru a mohou být jen 17 cm tlusté - v podstatě tvarem připomínají gigantickou palačinku! Každé zrcadlo je uloženo na 150 počítačem řízených podpěr umístěných v nesmírně pevných komůrkách vážících 11 tun. Systém  aktivní optiky VLT zajišťuje, že tyto velká zrcadla mají vždy optimální tvar a vždy nám zprostředkují ty nejlepší snímky Vesmíru.