Samarbejdspartnere

Videnskabeligt samarbejde

ESO har et omfattende program for stipendiater (unge astronomer med en ph.d.-grad) og studenter, og bidrager dermed til mobiliteten af europæiske forskere. Seniorforskere fra medlemslandene og fra andre lande arbejder i perioder som gæsteforskere ved ESO. Derudover har ESO et aktivt program af internationale konferencer med temaer inden for førende astronomisk forskning og teknologi. ESO yder også støtte til det internationale tidsskrift Astronomy & Astrophysics.

Samarbejde med industrien

For at kunne tilbyde brugerne stadig bedre astronomiske teleskoper og instrumenter har ESO et tæt samarbejde med en lang række europæiske højteknologiske virksomheder. Faktisk spiller den europæiske industri en afgørende rolle i realiseringen af ESO's projekter. Uden den aktive og entusiastiske deltagelse af kommercielle partnere fra alle medlemslande og Chile, ville sådanne projekter ikke være mulige. Mere information findes under Relationer til industrien.

ESO og EU

ESO er den mest fremtrædende organisation inden for jordbaseret astronomi i Europa. Siden sin oprettelse i 1962 har ESO været hovedudvikler og operatør af de største forskningsinfrastrukturprojekter i astronomi. Derudover har ESO i al almindelighed, i overensstemmelse med sin konvention, spillet en vigtig rolle i at fremme og organisere det europæiske samarbejde inden for astronomi. ESO er således godt rustet til at yde et vigtigt bidrag til oprettelsen af det europæiske forskningsområde (European Research Area), et initiativ fra EU, der skal øge europæisk forskning og udvikling, og til at støtte EU's bestræbelser på at realisere de såkaldte Lissabon-mål.

ESO's samspil med EU omfatter:

 

Nogle aktiviteter er relateret til forskning og udvikling og ofte er knyttet til bestemte ESO-projekter, mens andre aktiviteter vedrører formidlingsarbejde og uddannelse. ESO deltager også i den igangværende videnskabelige politiske debat på europæisk plan om den videre udvikling af det europæiske forskningsområde (European Research Area).