Meddelanden 2014

ann14085-sv — Meddelande
De vann resestipendier till ESO Astronomy Camp
14 november 2014: ESO Astronomy Camp äger rum för andra gången mellan 26 december 2014 och 1 januari 2015 vid det Astronomiska observatoriet i Aostadalen, i Saint-Barthelemy, Nus, Italien. Lägret arrangeras av Sterrenlab I samarbete med ESO och dess nätverk för utåtriktad forskningsinformation. På lägret kommer man utforska temat astronomiska avstånd med hjälp av föreläsningar, praktiska aktiviteter och om natten observationer med observatoriets teleskop och instrument. Även sociala aktiviteter, sport och utflykter för deltagarna. Anmälningar för skolelever är nu stängda. Fler än 250 ansökningar från 24 länder skickades in. Nu har vinnarna av ESO:s och dess partnerländers resestipendier utsetts. På lägret finns platser för cirka 50 skolstudenter på mellan 16 och 18 år. Av dessa har följande valts för att få antingen ett heltäckande resestipendium, som täcker hela kostnaden för lägret samt transport, eller ett stipendium som täcker delar av kostnaden. ESO:s resestipendium går till Allan dos Santos Costa (17 år, Brasilien) för hans ...
Visar 1-1 av 1