VideoZoom: Zářící plynné oblaky NGC 2014 a NGC 2020
VideoZoom: Obří hvězda ve stádiu vzniku
VideoZoom: Hvězdokupa NGC 3766
Animace prachové pasti
VideoZoom: Spirální galaxie NGC 1637
Video-zoom – Mlhovina Thorova helm
Prosévání prachu v pásu Oriona - panorama
Videosekvence zoom - mladé galaxie ve vzdáleném vesmíru
VideoZoom: Vznik hvězd v jižní části Mléčné dráhy
Životní cyklus hvězdy podobné Slunci
VideoPanorama: Pohled na NGC 2014 a 2020 pomocí dalekohledu VLT
VideoZoom: Část mlhoviny v Orionu pohledem teleskopu APEX
VideoZoom: planetární mlhovina IC 1295
Schéma gravitační čočky
Vizualizace vývoje velmi hmotného dvojhvězdného systému (s vysvětlivkami)
Video-panorama - mlhovina NGC 6357
Panorama galaxie Centaurus A, jak ji vidí ALMA
VideoZoom: Nejstarší známý sluneční dvojník HIP 102152
3-D pohled na odtok plynu z galaxie NGC 253 teleskopem ALMA
Oblak plynu padající do černé díry ve středu Galaxie
Počítačová simulace vzniku prachové pasti
VideoPanorama – snímek mlhoviny Carina dalekohledem VST
Srovnání infračerveného a viditelného pohledu na střed Galaxie
Průlet systémem HD 100546
VideoZoom – mlhovina Carina
Přibližování ke galaxii NGC 1187
VideoZoom: Otevřená hvězdokupa M 47
VideoZoom: Otevřená hvězdokupa M 11
Detailní pohled na otevřenou hvězdokupu M 11
Slévání dvojice galaxií
VideoZoom: hvězdokupa NGC 3590
VideoZoom: Oblast zrodu hvězd Gum 41
VideoZoom: planetární mlhovina Abell 33
VideoPanorama: planetární mlhovina Abell 33
Pohled přístroje MUSE na Mlhovinu v Orionu
Detailní pohled na hvězdokupu NGC 3572 a její okolí
Proudění z aktivní galaxie NGC 3783 (představa)
VideoZoom: zákrytová dvojhvězda ve Velkém Magellanově oblaku
Představa zákrytové dvojhvězdy
VideoZoom: křídla mlhoviny Racek
VideoPanorama: Temný oblak Lupus 3 se skupinou hvězd
Detailná pohled na jasnou hvězdokupu M 47
VideoZoom: Mlhovina Kreveta
Videopanorama: mladé hvězdy v otevřené hvězdokupě NGC 2547
VideoPanorama: spirální galaxie NGC 1637
VideoZoom: Kulová hvězdokupa M 54
VideoZoom: Hvězdokupa NGC 3752
Oblak plynu roztrhaný černou dírou ve středu Galaxie
Barevná hvězdokupa NGC 3590
VideoZoom: hvězda Beta Pictoris
Ukázat 101 to 150 of 227