Mladá hvězda HD142527 (zoom)
VideoZoom: Pohled kamerou ArTeMiS na mlhovinu NGC 6334
Prosévání prachu v pásu Oriona - zoom