Det stoftiga molnet G2 passerar det supermassiva hålet i mitten av Vintergatan