Merkuriuspassagen 7 maj 2003

Svensk versionKorta noter till elever och lärare

Merkuriuspassagen 7 maj 2003

Mercury in front of the Sun

Merkurius (den svarta runda fläcken vid randen) framför solen observerad med TRACE rymdobservatorium 1999.

7 maj 2003 kommer planeten Merkurius att passera framför solen som en liten svart fläck. Denna tilldragelse kommer att vara en slags solförmörkelse. Den förorsakas emellertid inte av månen utan av en planet.

Path of Mercury on May 7, 2003

Merkurius väg över solskivan 7 maj 2003.

Merkurius passage över solskivan kommer att bli mycket svår att se. Merkurius skiva är mycket liten och ett kraftfullt teleskop behövs för att göra en observation. Det är mycket viktigt att komma ihåg att en sådan observation är mycket farkig för ögonen. En titt genom en kikare som är riktad mot solen förorsakar ögonblicklig blindhet. Den enda verkligt säkra sättet är att projicera en bild av solen på en vit skärm (eller på papper).

Disk of Mercury on the solar disk

Merkurius lilla skiva mot solskivan.

Eftersom denna observation är svår att genomföra, rekommenderar vi att titta på tilldragelsen genom en webbplats som är kopplad til ett kraftfullt professionellt teleskop i realtid (webbkamera). Detta planeras på följande webbplatser:

http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/mt-2003/mt-display.html

http://bass2000.obspm.fr/sites/mt2003/mt2003.php

http://soho.nascom.nasa.gov/soc/mercury2003/

Orbits of Mercury and the Earth around the Sun

Merkurius och jordens banor kring solen.

Planeten Merkurius kretsar kring solen innanför jordbanan och var tredje månad passerar Merkurius mellan jorden och solen. Vi ser emellertid inte en passage över solskivan varje gång, pga vinkeln mellan Merkurius och jordens banor. Passagerna äger bara rum när solen, Merkurius och jorden ligger nästan på linje. Nästa gång äger detta rum 7 maj 2003.

Visibility of Mercury transit on May 7, 2003

Merkuriuspassagen kommer att vara synlig inom det ljusa V-formade området.

Merkuriuspassagen kommer att kunna observeras från Europa och Asien. Vi uppmuntrar dig att kontakta ett astronomiskt observatorium, science center eller amatörklubb i ditt grannskap. Du kan fråga dem om möjligheten att delta i en observation av denna händelse för allmänheten.

Varför är denna tilldragelse viktig?

Därför att det är en försmak av en viktigare astronomisk tilldragelse. 8 juni 2004 kommer planeten Venus att passera framför solen . Venus är större och kommer närmare jorden än Merkurius och denna tilldragelse kommer att bli lätt att observera.

Venuspassager är långt sällsyntare än Merkuriuspassager. De äger bara rum två gånger under en period av 120 år, och ingen som lever idag har någonsin sett en Venuspassage. I det förflutna möjliggjorde astronomiska observationer av Venuspassager mätningar av Universum.

Vi inbjuder dig att delta nästa år i vårt stora observationsprogram av Venuspassagen för allmänheten. Vi ska då också mäta tiden för passagen. Vi håller på att sätta up ett nätverk av observatörer som är öppet för skolor och amatörklubbar mfl och vi hoppas att du vill förena dig med oss i detta projekt. Mer information finns på:

http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/

http://www.imcce.fr/vt2004/

http://www.obspm.fr