Om ESON

ESO education and Public Outreach Department har etableret et netværk af personer i ESO’s medlemslande og andre lande. Målet for dette ESO Science Outreach Network (ESON) er at fungere lokalt som ESOs medie- og formidlingsrepræsentanter, som skal fremme ESOs mission og opnåede resultater, og demonstrere de mange inspirerende aspekter af astronomien. ESON-kontakterne kan også være mellemled imellem lokale forskere og medierne. Kommunikationen medlemstaterne imellem (på det officielle og videnskabelige niveau) foregår via ESAs styrende organer, og ikke igennem ESON, som udelukkende tager sig af formidlingsopgaver.

ESON-medlemmerne er videnskabsformidlere, som kender de nationale medier og andre spillere på området, og som regelmæssigt er i kontakt med dem. De har en stærk interesse i at fremme kendskabet til ESO, og de giver hyppigt ideer til, hvordan man bedst når målgrupperne i deres lokalområder. ESON-grupperne er også ansvarlige for at oversætte ESO-materiale til deres lokale sprog.

Herunder er listen over ESON-medlemmer. Hvis du kender til et land, som ikke er repræsenteret, og hvis du eller din organisation kunne være interesseret i at fungere som ESOs lokale formidlingskontakt, så send os en mail på information@eso.org.

ESON lande

Medlemstater:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke-medlemstater:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Værtsstat:
 

ESO medlemstater - kontakter og biografier

Ole J. Knudsen

IDA, Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
Bygning 1520-532
8000 Aarhus C
Danmark
Tel: +45 8715 5419
E-mail: eson-denmark@eso.org

Ole J. Knudsen har en bachelorgrad i astronomi og fysik fra Aarhus Universitet. Samtidig med arbejdet som planetarieleder ved Steno Museet i Aarhus fra 1993 til 2014 har han været informationskilde for den danske offentlighed og medierne indenfor især astronomi og rumforskning, men også indenfor naturvidenskaberne generelt. Han optræder hyppigt i radio og på TV som indkaldt ekspert, konsulent, spørgeorakel og formidler, og skriver også notitser, artikler og bøger om de samme fagområder. Desuden holder han kurser og foredrag blandt andet for Folkeuniversitetet, for skole og gymnasier m.v. Han er fellow i the British Interplanetary Society og i International Planetarium Society.

Hans Kjeldsen

SAC/IDA, Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
Bygning 1520-532
8000 Aarhus C
Danmark
Tel: +45 8715 5597
E-mail: eson-denmark@eso.org