Highlights

Om ESON

ESO education and Public Outreach Department har etableret et netværk af personer i ESO’s medlemslande og andre lande, der fungerer som lokale kontaktpunkter for medierne i forbindelse med ESO’s aktiviteter, pressemeddelelser og lignende. På samme tid hjælper de med at skabe værdifuld kontakt mellem medierne og forskerne på deres område. Medlemmerne i netværket (ESON) eller deres repræsentanter arbejder typisk som fuldtids videnskabsformidlere og kender de nationale spillere på området, såsom medier og den akademiske verden, og har jævnlig kontakt med disse spillere. De er i stand til at lægge en national vinkel på historierne, har en stor interesse for at fremme ESO’s arbejde og bidrager jævnligt med input og idéer til, hvordan målgruppen i deres område bedst muligt kan nås. Nærmere bestemt er deres opgave: ”At virke som ESO’s medie- og formidlingsrepræsentant i medlemslandene og potentielle medlemslande med det overordnede mål at promovere ESO’s mission og fremvise astronomiens mange inspirerende aspekter”. Mere information om ESON kan ses her: http://www.eso.org/public/outreach/eson.html

Kontatktperson og biografi

Ole J. Knudsen

IDA, Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
Bygning 1520-532
8000 Aarhus C
Danmark
Tel: +45 8715 5419
E-mail: eson-denmark@eso.org

Ole J. Knudsen har en bachelorgrad i astronomi og fysik fra Aarhus Universitet. Samtidig med arbejdet som planetarieleder ved Steno Museet i Aarhus fra 1993 til 2014 har han været informationskilde for den danske offentlighed og medierne indenfor især astronomi og rumforskning, men også indenfor naturvidenskaberne generelt. Han optræder hyppigt i radio og på TV som indkaldt ekspert, konsulent, spørgeorakel og formidler, og skriver også notitser, artikler og bøger om de samme fagområder. Desuden holder han kurser og foredrag blandt andet for Folkeuniversitetet, for skole og gymnasier m.v. Han er fellow i the British Interplanetary Society og i International Planetarium Society.

Hans Kjeldsen

SAC/IDA, Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
Bygning 1520-532
8000 Aarhus C
Danmark
Tel: +45 8715 5597
E-mail: eson-denmark@eso.org