Our Stories

Our Telescopes

Odwiedź nas


Informacje o ESON

Departament Edukacji i Popularyzacji ESO ustanowił sieć osób w krajach członkowskich ESO (i wybranych innych państwach), które działają jako lokalne punkty kontaktowe dla mediów, w powiązaniu z działaniami ESO, komunikatami prasowymi, itp. Osoby te mogą być również pomocne w nawiązywaniu na swoim obszarze kontaktów pomiędzy mediami, a naukowcami.

Więcej informacji na temat sieci ESON jest dostępne na: https://www.eso.org/public/outreach/eson.html