Europejskie okno na Wszechświat

Artist impression of the ELTESO zdobyło spore doświadczenie w planowaniu, konstruowaniu i użytkowaniu wielkich teleskopów astronomicznych w odległych rejonach świata. Należący do ESO teleskop VLT jest najbardziej zaawansowanym na świecie optycznym teleskopem na powierzchni Ziemi i umożliwił wiele przełomowych odkryć naukowych.

Te doświadczenia są podstawą wysiłków w projektowaniu Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (ELT) dla europejskich astronomów. 39-metrowy ELT to nowoczesna technologia, bardzo prestiżowy projekt inspirowany badaniami naukowymi, który zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań. Oferuje liczne możliwości dla rozwoju i transferu technologii, razem z możliwościami lukratywnych kontraktów i dostarcza okazji do spektakularnej demonstracji możliwości europejskiego przemysłu.

ELT uzyskał już wsparcie od europejskiej społeczności naukowej. To przedsięwzięcie jest jedynym projektem astronomii optycznej wybranym do strategii przygotowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktury Badawczej (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Jest także mocno uwypuklony w ASTRONET European Infrastructure Roadmap for Astronomy.

Europejskie przewodnictwo w tym wielkim projekcie flagowym bezdyskusyjnie podniesie poziom nauki, technologii i przemysłu w Europie.