Europejskie okno na Wszechświat

Artist impression of the ELTESO zdobyło spore doświadczenie w planowaniu, konstruowaniu i użytkowaniu wielkich teleskopów astronomicznych w odległych rejonach świata. Teleskop VLT jest najbardziej zaawansowanym na świecie optycznym teleskopem na powierzchni Ziemi i umożliwił wiele przełomowych odkryć naukowych.

Doświadczenie jest podstawą wysiłków w projektowaniu teleskopu ekstremalnie wielkiego teleskopu dla europejskich astronomów. Podstawowy szkic projektu został ukończony w roku 2006. Końcowy projekt tego przyrządu, studium kosztujące 57 milionów euro, jest w trakcie opracowywania, z celem, aby obserwatorium ELT rozpoczęło działanie na początku przyszłej dekady. Dodatkowo do działań projektowych, ponad 30 europejskich instytutów naukowych i firm nowoczesnych technologii bada technologiczne aspekty wielkich teleskopów w ramach 6. Programu Ramowego - Studium Projektowe ELT (Framework Programme 6 ELT Design Study), częściowo finansowane przez Komisję Europejską. ELT to nowoczesna technologia, bardzo prestiżowy projekt inspirowany badaniami naukowymi, który zawiera wiele innowacyjnych rozwiązań. Oferuje liczne możliwości dla rozwoju i transferu technologii, razem z możliwościami lukratywnych kontraktów i dostarcza okazji do spektakularnej demonstracji możliwości europejskiego przemysłu.

ELT uzyskał już wsparcie od europejskiej społeczności naukowej. To przedsięwzięcie jest jedynym projektem astronomii optycznej wybranym do strategii przygotowanej przez Europejskie Forum Strategii dotyczącej Infrastruktury Badawczej (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Jest także mocno uwypuklony w ASTRONET European Infrastructure Roadmap for Astronomy.

Europejskie przewodnictwo w tym wielkim projekcie flagowym bezdyskusyjnie podniesie poziom nauki, technologii i przemysłu w Europie.