ESON, ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation

ESO:s avdelning för utbildning och utåtriktad information har byggt upp ett nätverk av kontaktpersoner i ESO:s medlemsländer och andra länder. Målsättningen med ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation (ESON) är att agera som ESO:s lokala representant gentemot medier och för utåtriktad information med det övergripande målet att främja ESO:s mål och visa upp astronomins många inspirerande sidor. Samtidigt hjälper de till att förmedla kontakt mellan medierna och forskare inom sitt geografiska område. Kommunikationen mellan medlemsstaterna och ESO (på officiell och vetenskaplig nivå) sker genom ESO:s styrande organ och inte genom ESON, som enbart arbetar med utåtriktad verksamhet.

ESON:s medlemmar, eller deras representanter, arbetar ofta heltid med forskningskommunikation och kan de nationella spelarna (inom exempelvis media och forskning) och växelverkar regelbundet med dem. De kan hitta en nationell vinkel och har ett starkt intresse av att främja ESO, och de kommer regelbundet med idéer om hur man bäst kan nå olika målgrupper i respektive land. ESON:s medlemmar ansvarar också för översättning av ESO-material till deras respektive språk.

Mer om ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation finns på ESON:s hemsida.

Kontakt och biografi

Robert Cumming

Onsala rymdobservatorium
Onsala
439 92 Onsala
Sverige
Tel: +46-31 772 5500
E-mail: eson-sweden@eso.org

Robert Cumming bor i Göteborg. Född 1967 i Skottland flyttade han till Stockholm 1994, men nu är han astronom och informatör vid Onsala rymdobservatorium, där han jobbar mest med observatoriets utåtriktade verksamhet. När han får tillfälle att forska är han mest intresserad av att mäta gas och stjärnor i de närliggande galaxerna som mest påminner om de blåa, energiska stjärnfabrikerna som var vanliga när universum var yngre. Haro 11 är en särskild favoritgalax. Han är dessutom redaktör för astronomitidningen Populär Astronomi och bloggar om astronomi och rymd på svenska på tidskriftens hemsida popast.nu. På Twitter hittar du honom som @maltesk – eller så finns han ute och spanar med kikaren i handen. Om natten efter stjärnorna såklart – eller fågelskådande på dagen.

Läs hans blogginlägg. Robert på Twitter

Tobias AlbertssonTobias Albertson

Max-Planck-Institut für Radioastronomie
Auf dem Hügel 69
D-53121 Bonn
Germany
E-mail: eson-sweden@eso.org

Tobias Albertsson flyttade i 2005 från sin lilla hemstad Vargön (Västra Götaland) till Lund för att studera astrofysik vid Lunds universitet. Tidigt i studierna fattade han ett intresse för forskning kring planeter och stjärnor, som är hans primära forskningsområde än idag.

Efter sin masterexamen i 2010 flyttade han till Tyskland och påbörjade sina doktorandstudier vid Heidelbergs universitet. I 2014 disputerade han med en avhandling i astrokemi där han arbetade med teoretiska modeller av molekyler som innehåller deuterium. Dessa molekyler är viktiga verktyg för att undersöka förhållanden i olika astronomiska omgivningar, och kan ge oss viktig information om många variabler som styr deras fysiska och kemiska utveckling.

Från september 2014 fortsätter han i Bonn sin forskning av deuterium-molekyler, framförallt i gasmoln. Många av dessa molekyler han koncentrerar på är relaterade till utvecklingen av liv, såsom vatten och flera organiska molekyler, och det är där han fokuserar mycket av sitt intresse nu.

Sedan 2009 skriver han för astronomitidningen Populär Astronomi. Men när hans tanker inte fylls av astronomi och kosmiska molekyler spenderar han sin tid med antingen en kamera eller saxofon i händerna. Ta en titt på ett urval av hans bästa bilder på Flickr.