eso1829da — Pressemeddelelse

Fond på €17 Millioner skal støtte innovation indenfor billeddannende instrumenter

5. september 2018

Det banebrydende ATTRACT-initiativ kobler laboratorier i verdensklasse og managementeksperter i et fælleskab, som skal skabe et europæisk økosystem for innovation med det formål at fremme udviklingen af disruptive teknologier og deres adgang til markedet. Initiativet, som ESO er med i, kommer til at levere midler til 170 banebrydende ideer indenfor instrumenter, som måler og danner billeder. Det er projekter med et markedspotentiale, hvor målet er at skabe produkter, service, firmaer og arbejdspladser baseret på disse nye teknologier.

ATTRACT projektet stiller €17 millioner til rådighed som startkapital til 170 europæiske projekter indenfor nyskabelser af billeddannende instrumenter og andre måleinstrumenter.

ESO bygger og driver en række af Verdens mest avancerede jordbaserede astronomiske teleskoper, og derfor er organisationen afhængig af frontlinie teknologier indenfor billeddannelse og måling. Som partner i ATTRACT kommer ESO til at nyde godt af de teknologiske gennembrud, som forventes fra ATTRACT-projektet.

"Udviklingen fra nye forskningsresultater og frem til teknologier, som kan skabe gennembrud i innovation sker ofte tilfældigt. Med ATTRACT søger vi at skabe og udfolde teknikker og en blivende struktur, så vi systematisk kan befordre en sådan transformation," siger Henry Chesbrough, som har opfundet betegnelsen "Open Innovation", og som er særlig rådgiver for ATTRACT. "Til forskel fra trinvis innovation, som reagerer på, og tilpasser sig til et givet problem, så skal gennembrudsinnovation styres af ønsket om at forudskikke behov, som er på vej, eller som ligger ude i fremtiden."

Startkapitalen fra ATTRACT kan søges af forskere og udviklere fra organisationer i hele Europa. Der er allerede åbent for forslag (call for proposals), og der vil blive samlet banebrydende ideer indtil 31. oktober 2018. Forslagene bliver så evaluerede at en komite som er uafhængig, og som har kompetencer indenfor forskning, udvikling og innovation. De forslag, som får støtte, bliver udvalgt ud fra en kombination af videnskabelig værdi, innovationsmuligheder og potentiel gennemslagskraft i de relevante miljøer. Vinderforslagene bliver annonceret i starten af 2019.

De 170 banebrydende projekter, som ATTRACT finansierer, får ét år til ideudviklingen. Undervejs vil erhvervs- og innovationseksperter fra ATTRACT Projektkonsortiet, baseret på Aalto University, EIRMA og ESADE Business School hjælpe projektgrupperne med at tilpasse deres disruptive teknologier, så de kan viderebearbejdes til banebrydende innovationer med et stærkt markedspotentiale.

De fleste videnskabelige fremskridt, tekniske anvendelser, kommercielt givende produkter og markedstilpasninger til samfundsmæssige forbedringer er baseret på en eller anden måde på måleteknik og billedproduktion. De disruptive innovationer, som kommer ud af ATTRACT-initiativet vil sætte forandringer igang, som får reel indvirkning på menneskers liv.

Eksempler på fremtidige anvendelser i samfundet kunne være: bærbare scannere egnet til hjemmebesøg hos patienter, sensorer, som kan hjælpe dårligt seende med lettere at navigere i omverdenen, sensornetværk, som kan forbedre landbrugsudbytterne og mindske energiforbruget, smartere anvendelser af overvågning og big data-analyser til forbedring af arbejdsprocesser på fabrikker, forbedring af online-læringsmetoder, og nye mådet præcist at overvåge klimaforandringer.

ATTRACT-initiativet ledes af European Organization for Nuclear Research (CERN), og desuden medvirker European Molecular Biology Laboratory (EMBL), European Southern Observatory (ESO), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), European XFEL, Institut Laue-Langevin (ILL), Aalto University, European Industrial Research Management Association (EIRMA) og ESADE. Initiativet finansieres af European Union's Horizon 2020 research and innovation programme.

Mere information

ATTRACT er et nyt initiativ, som skal hjælpe Europas grupper indenfor grundforskning og industri med at udvikle næste generation af måleinstrumenter og billeddannende teknikker. Initiativet finansieres af EUs Horizons 2020 program, og målet er at hjælpe Europas økonomi på fode og forbedre borgernes levevis ved hjælp af produkter, tjenester, firmaer og arbejdspladser. Der er flere oplysninger på www.attract-eu.com.

State-of-the-art teknikker til registrering, måling og billedproduktion er hjørnestenen for adskillige sektorer i industrien; her iblandt information og kommunikation, energi, processtyring, vareproduktion, aeronautik, medicin, robotteknologi, rumforskning og transport. Disse teknologier står for en markedsandel på over €100 milliarder (Frost & Sullivan Report, “Top Technologies in Sensors & Control”).

  • Markedet for medicinsk billedudstyr og strålingsdetektorer udgør årligt €21 milliarder.
  • Satellitbilleder er et marked på €2 milliarder, og det forventes, at der vil være en årlig vækst på 14.2% fra 2018 til 2023.
  • Open data har en værdi på €2.7 billioner.
  • ICT sektoren svarer til 4% af EUs GDP, og heri er inkluderet teknologier som for eksempel avancerede konstruktioner, robotarme, fjerndetektering og optomekanisk udstyr.

Det er områder, hvor Europa allerede er godt med. ATTRACT-midlerne kommer til at accelerere udviklingen af banebrydende løsninger, og vil desuden forbedre Europas indtjening på forskningsmæssige investeringer ved også at involvere private investorer - business angels, venturekapitalfirmaer og aktieinvestorer. ATTRACT skaber også flere muligheder for private investeringer til at involveres i støtte af de firmaer, som er endemålet, så der bliver skabt økonomisk vækst i årevis fremover.

ESO er den fremmeste fællesnationale astronomiorganisation i Europa, og verdens langt mest produktive jordbaserede astronomiske observatorium. 16 lande er med i ESO: Belgien, Brazilien, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig, og desuden værtsnationen Chile. ESO har et ambitiøst program, som gør det muligt for astronomer at gøre vigtige videnskabelige opdagelser. Programmet har focus på design, konstruktion og drift af stærke jordbaserede observatorier. Desuden har ESO en ledende rolle i formidling og organisering af samarbejde omkring astronomisk forskning. ESO driver tre enestående observatorier i verdensklasse i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. På Paranal driver ESO VLT, Very Large Telescope, som er verdens mest avancerede observatorium for synligt lys, samt to oversigtsteleskoper. VISTA, som observerer i infrarødt, er verdens største oversigtsteleskop, og VLT Survey Teleskopet er det største teleskop bygget til at overvåge himlen i synligt lys. ESO er en af de største partnere i ALMA, som er det største eksisterende astronomiprojekt. For tiden bygges ELT, et 39 m optisk og nærinfrarødt teleskop på Cerro Armazones, tæt ved Paranal. Det bliver "verdens største himmeløje".

Links

Kontakter

Ole J. Knudsen
ESON-Danmark, Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet
Aarhus, Danmark
Tel: 8715 5597
Mobil: 4059 4520
Email: eson-denmark@eso.org

Virginia Mercouri
Media Adviser
Science|Business
Tel: + 32 489 095 044
Email: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Research Impact Manager
ESADE Business School
Tel: +34 690 957 506
Email: anna.alsina@esade.edu

Lars Lindberg Christensen
Head of the education and Public Outreach Department
European Southern Observatory
Tel: +49 89 320 06 761
Mobil: +49 173 38 72 621
Email: lars@eso.org

Connect with ESO on social media

Dette er en oversættelse af ESO pressemeddelelse eso1829 lavet af ESON - et netværk af personer i ESOs medlemslande, der er kontaktpunkter for medierne i forbindelse med ESO nyheder, pressemeddelelser mm.

Om pressemeddelelsen

Pressemeddelelse nr.:eso1829da
Type:Unspecified : Technology

Billeder

Banebrydende teknologi indenfor detektorer og billedteknikker
Banebrydende teknologi indenfor detektorer og billedteknikker