Tiedote

Rahoitusmahdollisuuksia Chilessä (Anuncio de Oportunidades)

11. kesäkuuta 2018

Vahvistaakseen tieteellisen yhteistyönsä ohjelmaa isäntämaassaan ESO tarjoaa ja hallinnoi vuotuista rahastoa, joka on omistettu tähtitieteeseen ja teknologiaan liittyvien tieteenalojen kehitystyöhön Chilessä. Johtokunta, johon kuuluu edustajia ESO:sta ja Chilen hallituksesta (ulkoministeriön kautta) arvioi ja valitsee tämän rahaston kautta tuettavia ohjelmia. Nämä jakaantuvat viiteen eri alueeseen:

  • ESO-rahoitus, joka tukee tohtorinväitöksen jälkeisiä tähtitieteen ohjelmia Chilen akateemisissa instituutioissa.
  • Rahoitus akateemisten tiedekuntien työpaikkoihin korkeintaan kahden vuoden ajaksi Chilen akateemisissa instituutioissa.
  • Rahoitus opetusohjelmien kehittämisen ja esittämisen tukemiseksi tähtititeen opetuksen ja viestinnän piirissä Chilessä.
  • Rahoitus tähtitieteen teknologisten järjestelmien kehittämisohjelmien ja rakentamisen tukemiseen.
  • Rahoitus tähtitieteen kehityksen tukemiseksi alueilla, jotka eivät kuulu ylläoleviin neljään kategoriaan.

ESO:n ja Chilen hallituksen yhteinen komitea harkitsee kaikkia hakemuksia, jotka osallistuvat tähtitieteen kehittämiseen Chilessä ja ohjaavat rahoitusta korkeintaan noin 330 miljoonan Chilen peson arvosta vuonna 2018. Rahoituksen jakamisen kriteerit ottavat huomioon projektien ansiot, komitean asettamat strategiset prioriteetit ja hakijoiden saavutukset.

Komitea kannustaa vahvasti erityisesti kunnianhimoisten hakemusten lähettämistä tähtitieteellisen insinööritaidon aloilla kehittääkseen yhteistyötä Chileläisten ja ulkomailla sijaitsevien ryhmien tai instituuttien välillä. Tarkoitus on, että merkittävä osa saatavilla olevasta rahoituksesta ohjataan tämänkaltaisiin projekteihin alustavasti korkeintaan kahden vuoden ajan, mahdollisuudella rahoituksen uusimiseen kahden lisäkauden ajan kaikkiaan yhteensä kuudeksi vuodeksi. Tähän modaliteettiin hyväksyttyjen projektien tulee esittäytyä uudelleen kahden vuoden välein ja rahoituksen jatko riippuu edellisellä kaudella suoritettujen toimintojen suosiollisesta arvioinnista.

Tämänhetkiseen hakemuskutsuun liittyen komitea pyytää hakijoita huomioimaan Chilessä nähtävän täydellisen auringonpimennyksen heinäkuussa 2019.

Instituutioiden tulee lähettää hakemukset 3.8.2018 mennessä.

Hakemukset tulee kirjoittaa joho englanniksi tai espanjaksi, käyttäen alla olevan linkin kautta löytyvää kaavaketta (huomaa, että kaavake on vain espanjaksi).

Lisätietoja hakemusten lähettämisestä saa ESO:n Chilen edustajan toimistosta.

Linkit

Yhteystiedot

Rami Rekola
ESO:n tiedeviestintäverkoston Suomen edustaja
Tuorlan observatorio
Sähköposti: rareko@utu.fi

Claudio Melo
ESO Chile
Santiago, Chile
Puh.: +56 2463 5311
Sähköposti: cmelo@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann18040

Kuvat

Jewels of the Chilean night sky
Jewels of the Chilean night sky
Englanniksi