eso1829nl — Organisatiepersbericht

€17 miljoen voor Europese innovatieve detectie- en beeldregistratietechnologie

5 september 2018

Het baanbrekende ATTRACT-initiatief brengt onderzoekslaboratoria en bedrijfsmanagementdeskundigen van wereldklasse samen om een Europees innovatief ecosysteem op te zetten dat de ontwikkeling van disruptieve technologieën en hun marktintroductie zal versnellen. Het initiatief, waarbinnen ESO een partner is, zal 170 baanbrekende detectie- en beeldregistratie-ideeën financieren met marktpotentieel, en heeft als doel producten, diensten, bedrijven en banen te creëren op basis van nieuwe detectie- en beeldregistratietechnologieën.

Om disruptieve innovatie te activeren, zal het ATTRACT-project 17 miljoen euro als startkapitaal beschikbaar stellen voor 170 projecten die baanbrekende detectie- en beeldregistratietechnologieën in Europa ontwikkelen.

ESO bouwt en exploiteert een aantal van ’s werelds meest geavanceerde astronomische telescopen op de grond, en vertrouwt daarom op de allernieuwste detectie- en beeldregistratietechnologie. Als partner in ATTRACT zal ESO profiteren van de detectordoorbraken die door het ATTRACT-project worden bevorderd.

‘Het proces van het doorontwikkelen van nieuwe wetenschap tot technologieën die baanbrekende innovatie mogelijk maken, berust vaak op toeval. ATTRACT is bedoeld om mechanismen te creëren en een permanente pijplijn op te zetten die dit transformatieproces stelselmatig tot een goed einde brengen, zegt Henry Chesbrough, die de term ‘Open innovatie’ heeft bedacht en als speciale adviseur aan ATTRACT verbonden is. ‘In tegenstelling tot incrementele innovatie, die reactieve of adaptieve antwoorden op een probleem genereert, wordt baanbrekende innovatie gedreven door de wens om te anticiperen op nieuwe of toekomstige behoeften.’

Het ATTRACT-startkapitaalfonds staat open voor onderzoekers en ondernemers van organisaties in heel Europa. Voorstellen voor baanbrekende ideeën kunnen al worden ingediend en zullen tot 31 oktober 2018 worden verzameld. Een hoge, onafhankelijke commissie voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie zal de voorstellen evalueren en een selectie maken op basis van een combinatie van wetenschappelijke waarde, innovatiebereidheid en mogelijke maatschappelijke impact. De meest veelbelovende voorstellen zullen begin 2019 worden bekendgemaakt.

De 170 baanbrekende projecten die door ATTRACT worden gefinancierd, krijgen een jaar om hun ideeën te ontwikkelen. Tijdens deze fase zullen ondernemings- en innovatiedeskundigen van het ATTRACT-projectconsortium van de Aalto University, EIRMA en de ESADE Business School de projectteams helpen verkennen hoe hun disruptieve technologie kan worden omgezet in baanbrekende innovaties met een sterk marktpotentieel.

De meeste wetenschappelijke ontwikkelingen, technische toepassingen, commercieel waardevolle producten en bedrijven die zich op nieuwe maatschappelijke uitdagingen richten zijn op de een of andere manier afhankelijk van detectie- en beeldregistratietechnologieën. Disruptieve innovaties die voortkomen uit ATTRACT zullen doorbraken veroorzaken die een reële impact hebben op het leven van mensen.

Voorbeelden van toekomstige toepassingen voor de samenleving kunnen zijn: draagbare scanners voor poliklinische behandelingen, sensoren om visueel gehandicapten gemakkelijker hun weg te helpen vinden, netwerken van sensoren om de landbouw productiever en minder energie-intensief te maken, slimmer gebruik van monitoring en grote hoeveelheden gegevens (‘big data’) om fabrieken efficiënter te laten werken, betere vormen van online leren, en nieuwe methoden om de klimaatverandering nauwkeurig te volgen.

Bij het ATTRACT-initiatief zijn betrokken: het Europese Laboratorium voor Moleculaire Biologie (EMBL), de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), de European XFEL, het Institut Laue-Langevin (ILL), de Aalto University, de European Industrial Research Management Association (EIRMA) en ESADE. Het initiatief, dat onder leiding staat van de Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN) wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

Meer informatie

ATTRACT is een baanbrekend initiatief dat Europese fundamentele industriële en onderzoeksgemeenschappen samenbrengt om de volgende generatie detectie- en beeldregistratietechnologieën voor te bereiden. Het project wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie en heeft als doel de Europese economie nieuw leven in te blazen, en het leven van mensen te verbeteren door producten, diensten, bedrijven en banen te creëren. Meer informatie is beschikbaar op www.attract-eu.com.

Geavanceerd detectie- en beeldregistratietechnologieën vormen de hoeksteen van verschillende industriële sectoren, waaronder de informatie- en communicatietechnologie, de energiesector, procesindustrieën, de verwerkingsindustrie, de luchtvaart, de farmaceutische industrie, de robotica, de ruimte-industrie en de transportindustrie. Deze technologieën staan garant voor een jaarlijkse markt van meer dan 100 miljard euro (Frost & Sullivan Report, Top Technologies in Sensors & Control).

De markt voor medische beeldregistratie en stralingsdetectoren heeft een waarde van 21 miljard euro per jaar. Satellietbeelden vormen een markt van 2 miljard euro die tussen 2018 en 2023 naar verwachting een jaarlijkse groei van 14,2% zal laten zien. ‘Open data’ kan meer dan 2,7 biljoen in waarde genereren. De ICT-sector vertegenwoordigt 4% van het bbp van de EU en omvat technologieën zoals geavanceerde fabricage, robotarmen, afstandssensoren en opto-mechanische assemblages.

Europees onderzoek excelleert al op deze gebieden. De beschikbaarheid van ATTRACT-financiering zal de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen versnellen, en het rendement van Europa op zijn wetenschappelijke investering verbeteren door private investeerders te interesseren – informele en risicodragende durfkapitaalverstrekkers en investerende bedrijven. ATTRACT zal ook diverse manieren creëren waarop particuliere investeerders aan de ondersteuning van de resulterende bedrijven kunnen bijdragen, en aldus jarenlange economische groei genereren.

ESO is de belangrijkste intergouvernementele astronomische organisatie in Europa en verreweg de meest productieve sterrenwacht ter wereld. Zij wordt ondersteund door vijftien lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland, en door gastland Chili, met Australië als strategische partner. ESO voert een ambitieus programma uit, gericht op het ontwerpen, bouwen en beheren van grote sterrenwachten die astronomen in staat stellen om belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen te doen. Ook speelt ESO een leidende rol bij het bevorderen en organiseren van samenwerking op astronomisch gebied. ESO beheert drie waarnemingslocaties van wereldklasse in Chili: La Silla, Paranal en Chajnantor. Op Paranal staan ESO’s Very Large Telescope (VLT) en haar toonaangevende Very Large Telescope Interferometer, evenals twee surveytelescopen – VISTA, die in het infrarood werkt, en de op zichtbare golflengten opererende VLT Survey Telescope. ESO speelt tevens een belangrijke partnerrol bij twee faciliteiten op Chajnantor, APEX en ALMA, het grootste astronomische project van dit moment. En op Cerro Armazones, nabij Paranal, bouwt ESO de 39-meter Extremely Large Telescope, de ELT, die ‘het grootste oog op de hemel’ ter wereld zal worden.

Links

Contact

Virginia Mercouri
Media Adviser
Science|Business
Tel: + 32 489 095 044
E-mail: virginia.mercouri@sciencebusiness.net

Anna Alsina Bardagí
Research Impact Manager
ESADE Business School
Tel: +34 690 957 506
E-mail: anna.alsina@esade.edu

Lars Lindberg Christensen
Head of the education and Public Outreach Department
European Southern Observatory
Tel: +49 89 320 06 761
Mob: +49 173 38 72 621
E-mail: lars@eso.org

Connect with ESO on social media

Dit is een vertaling van ESO-persbericht eso1829.

Over dit bericht

Persberichten nr.:eso1829nl
Type:Unspecified : Technology

Afbeeldingen

Innovatieve detectie- en beeldregistratietechnologie
Innovatieve detectie- en beeldregistratietechnologie