Meddelande

Slutliga designen av METIS-instrumentet för ELT klar

14 maj 2024

Den slutliga designgenomgången för METIS-instrumentet, Mid-infrared ELT Imager and Spectrograph, är klar och ESO ger nu klartecken för tillverkningen av alla dess komponenter. METIS är ett sofistikerat multifunktionsinstrument för ESO:s kommande Extremely Large Telescope (ELT). Det är också det första av ELT-instrumenten som formellt avslutar Final Design Review, ett viktigt steg för METIS-konsortiet, ELT-projektet och instrumenttillverkarna.

METIS är ett första generationens instrument för “världens största öga på himlen”, ELT, vilket innebär att det kommer att börja användas när teleskopet självt tas i bruk. Det har en bred palett av vetenskapliga mål, från solsystemets utvecklingshistoria till galaxernas centrum, såväl som deras gåtfulla supermassiva svarta hål. Det huvudsakliga vetenskapliga fokuset för METIS är studier av planetbildande skivor och nyligen bildade – såväl som närliggande – exoplaneter.

Designprocessen är ett steg på resan från koncept till slutligt instrument, en process som tar flera år att färdigställa för så stora, komplexa och tekniskt avancerade instrument som detta. METIS passerade sin första designmilstolpe vid den preliminära designgranskningen 2020, och i slutet av 2022 slutfördes designen av de viktigaste instrumentkomponenterna. I och med det officiella slutförandet av METIS Final Design Review kan konsortiet nu påbörja tillverkningen av alla dess komponenter. Denna genomgång markerar den spännande övergången från beskrivning i tekniska dokument till konstruktion, montering och testning.

METIS är designad för att observera i mellaninfraröda våglängder, vilket gör den idealisk för att studera kalla eller stofthöljda objekt. Varma objekt med temperaturer av tusentals grader, som vår sol, avger mestadels synligt ljus, medan kallare objekt som planeter och stoftmoln huvudsakligen sänder ut sin strålning i infrarött. Genom att analysera ljus i detta frekvensområde kommer METIS att studera hur stjärnor och planeter bildas i stoft- och gasmoln, och tränga genom stoftet i galaxernas centrum för att studera deras supermassiva svarta hål. Dessutom förväntas METIS ge spännande bidrag till exoplanetforskningen genom att observera små, steniga exoplaneter och undersöka atmosfärernas temperatur, väder och kemiska sammansättning i sökandet efter världar med potentiella livsmöjligheter.

METIS är ett kraftfullt instrument med tre delar. Det har en kamera för att ta bilder av himlen, en spektrograf för att dela upp ljuset i dess komponentfärger eller våglängder, och en egen adaptiv optikmodul för att korrigera den störande turbulensen i atmosfären tillsammans med ELT:s adaptiva teleskopspeglar. Hela instrumentet kommer att vara inkapslat i en kryostat som håller instrumentet vid en temperatur av högst –230 grader Celsius för att förhindra att dess egen värme ska störa de infraröda mätningarna.

För att lära dig mer om METIS och dess teknik, vetenskap och de som arbetar med instrumentet, se "Möt METIS, ett multifunktionellt instrument för ELT”.

Mer information

 

METIS-konsortiet utgörs av NOVA (Netherlands Research School for Astronomy representerat av Leidens Universitet, Nederländerna), Max Planck Institute for Astronomy (MPIA, Heidelberg, Tyskland), University of Cologne (Tyskland), UK Astronomy Technology Centre (UKATC, Edinburgh, Skotland, Storbritannien), KU Leuven (Belgien), Paris Saclay research center of the CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, Frankrike), Center for Astrophysics and Gravitation (CENTRA, University of Lisbon, Portugal), ETH Zürich (Switzerland), A* (ett österrikiskt samarbete representerat av University of Vienna, University of Innsbruck, University of Graz, University of Linz och RICAM Linz, Austrian Academy of Sciences, Österrike), University of Michigan at Ann Arbor (United States), Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics in Taipei (Taiwan) och Université de Liège (Belgien), med bidrag från ESO.

Länkar

Om meddelandet

ID:ann24007

Bilder

3D-rendering av METIS vid ELT
3D-rendering av METIS vid ELT
3D-rendering av METIS inuti ELT:s kupol
3D-rendering av METIS inuti ELT:s kupol
3D-rendering av ELT:s METIS-instrument
3D-rendering av ELT:s METIS-instrument
3D-rendering av ELT:s METIS-instrument
3D-rendering av ELT:s METIS-instrument
A 3D rendering of a metallic structure standing on top of a platform over a beige background. One person wearing a hard hat is standing on the stairs leading up to the platform, while another one looks at it from below.
3D rendering of the ELT’s METIS instrument
text på engelska
Exploderad vy av METIS-instrumentet
Exploderad vy av METIS-instrumentet
Exploderad vy av METIS-instrumentet (utan text)
Exploderad vy av METIS-instrumentet (utan text)

Videor

Möt METIS, ett multifunktionellt instrument för ELT
Möt METIS, ett multifunktionellt instrument för ELT